nr. 60
maart 1994

welkom
edities
inhoud

Solidariteit

- STEKELTJES -

Ik lust er wel pap van

Ik was deze keer helemaal niet in DE STEMMING om een Stekeltje te schrijven. Het was een historiese klap.

Ons vaderlands eetpatroon komt in gevaar. Eerst stukjes glas in je pils en nu weer salmonella in de pap. Even heb ik nog gedacht dat het een reklamespotje was. Die man en die baby met dat bordje Brinta. Maar het was waar!

Op de Albert Cuyp - europa's grootste markt van Nederland - was de paniek onder het publiek dan ook behoorlijk. En een verwarring ... Niet normaal meer. Iedereen sprak erover. "De mensen zijn niet wijs, ze moeten puur natuur gaan eten", zei de groenteman. Dat werd tegengesproken door een halfdwaze, lispelende oude man. Hij repliceerde dat je daar ook niet verder mee komt. "Laatst had ik godverdee nog een kamerlid in jouw spinazie ..." Z'n vrouw verbeterde: "Kamerlinde, kamerlinde bedoelt-ie." Maar de stemming was al verpest. "Hoor haar", zei de belendende haringman smalend. "Je zal die tros wormen bedoelen die bij Honig uit het plafond stak, zelf op de TV gezien. Geen wonder dat je dan ongerechtigheid op je bordje krijgt." Een klein kindje in een wandelwagen begon daarop luid te schreien. "Zie je nou wat je doet?", beet de moeder van het kind de haringman toe. Hij verdween mokkend achter z'n stal, roepend dat ze in plaats van pap voor dat kind beter een half ons zalm zou kunnen kopen. "Niet doen, niet doen, van salmonella krijgt je kindje buikloop en een verkouden maagje", schreeuwde de halfdwaze, lispelende man weer.

De buurtagent moest eraan te pas komen. "Vanmiddag vier uur zal ik namens de politiepost een verklaring afleggen dat het geen wormen waren, maar honderd en drie telefoonlijnen." Die uitleg wekte de woede van een oud vrouwtje. "Krijg jij de pest met je verklaring van de PTT ... was boer Koekoek er nog maar ... dan waren we van al dat gesodemieter af." Ze kreeg bijval van het kaasboertje, die op z'n klompen achter z'n stal vandaan was gekomen. Maar daarop reageerde weer een stoffenkoopman die vertelde dat hij kortgeleden een gatenkaas gekocht had waarin hij een ballon had ontdekt. De kaasboer werd furieus, eiste van de buurtagent dat hij die belediging aan zijn branche zou noteren. Ik doe die goser een proces aan ...", schreeuwde de kaasboer hysteries. Kalmerend stelde de agent enkele vragen: welke kleur de ballon had gehad, of hij in opgeblazen of in luie toestand had verkeerd, of er ook een gondeltje bij had gezeten enzovoort. Hij schreef alles gewetensvol op, maande daarop ieder om door te lopen.

Maar de vlam was in de pan, niemand gaf gehoor aan het bevel. Iedereen wilde kwijt wat zoal in ons voedselpakket kan zitten. Een jong meisje wist zeker dat ze stukjes blauwhelm gevonden had in een blik bruine bonen. "Zo eng, ik heb het niet door m'n strot kunnen krijgen."

"Noten eten", raadde de eigenaar van de snoepkraam aan en hij wees meteen op z'n assortiment. Een struise vrouw drong naar voren en hield met opgeheven wijsvinger de snoep- en notenman voor dat ze in zijn kersenbonbons een harde dopper had gevonden. "Ik ben er haast m'n kroon door verloren ..." De snoep- en notenman bleef echter beleefd en zei dat hij die klacht al kende. "Wageningen heeft het onderzocht, in dit geval is het een kwestie van genenmanipulatie geweest. Maar de kersen uit onze boomgaarden zijn goed, de mensen moeten de bonbonnetjes uit Italië niet nemen..."

Ook intussen toegelopen medelanders bleken verheugd dat ze nu eindelijk huns gelijken hadden gevonden. Ook zij eisen van de buurtagent dat hij hun klachten op zou schrijven. "Wij hebben af en toe adders in de paksoy, is dat normaal? En madame Janet is ook al niet koosjer meer. Laatst had ik er een met een rammelaar erin ..." Een andere allochtoon verhaalde hartverscheurend huilend dat hij de vorige week nog een heel pakketje hasj in de vinnen van z' n snapper had ontdekt. "Maar toen stond het al in een poten was het nat geworden ..."

"Die gasten hebben alles altijd erger dan wij", merkte de stoffenkoopman op.

Ik ben naar huis gegaan. Ik had de schurft in. Dat schijn je te krijgen van dag- en nachtcrème.

Stekeltje