mei 1994

welkom
edities

Solidariteit

Inhoudsopgave nummer 61

Voorpagina nr. 61Voorpagina (180 Kb)


Het koppie erbij houden
Redaktioneel
Fokker moet Rob Marijnissen terugnemen
Jeroen Zonneveld
Het toenemende geritsel
Wim Boerboom (KUB) - ekonomie anders bekeken (pdf, 270 kb)
Jammeren over werkloosheid
Jim West (Labor Notes) - Van onze korrespondent in Amerika

Themadag "Plan voor solidariteit en werk" - 16 april 1994

Voorgeschiedenis
Redaktie (pdf, 108 kb)
Van voorstellen naar aktiviteiten - Diskussie in werkgroepen
Patrick van Klinck (Industriebond FNV) en Ailko van der Veen (Dienstenbond FNV), (pdf, 142 kb)
Atv in het brandpunt
Hans Boot (pdf, 298 kb)

· · · · · · ·

Industrie zonder toekomst - Nederland is vol met autoos
Harrie Lindelauff (Platform Binnenstad Autovrij Amsterdam)
Samenbundeling uitkeringsgerechtigden - Positie van uitkeringsgerechtigden binnen de FNV
Wim van Seeters (beleidsmedewerker uitkeringsgerechtigden Voedingsbond FNV)
Groeiend, open en pragmaties
Hans Boot (gesprek met Wil van Sante, Horecabond FNV)
De Matrozenbond
Harry Peer - Verborgen of vergeten geschiedenis (pdf, 197 kb)
Janny Koppens - Modern Times heeft diepe indruk op mij gemaakt
Jeroen Zonneveld - Drijfveer
Mooi gezegd
Stekeltje

Korte berichten

Poli-Ziek
Tineke Vulto
Rein vd Horst - Het zondige ras der reformisten - De teloorgang van de sociaal-democratie - Boekbespreking
KASSA - Nederland in spagaat - Boekbespreking
Eerste zitting Derde Kamer
Hans Boot
Paars en toch Realisties - winstcijfers

- - - - - - -
Protestbrief aan Fokker (De zaak Rob Marijnissen)

Achterpagina nr. 61Achterpagina (170 Kb)