nr. 68
juli 1995

welkom
edities
inhoud

Solidariteit

Er waren er die NIET gingen

Er waren er die NIET gingen is een ode aan de dienstplichtigen die in de jaren 1946-1949 weigerden deel te nemen aan een koloniale oorlog in Indonesië. Gezamenlijk kregen ze vijftien eeuwen gevangenisstraf.

 • "Henny Zwart heeft uit de geschiedenis opmerkelijke feiten opgediept. Zo zijn bijvoorbeeld de eerste troepenzendingen in strijd met de grondwet geweest."
  HET PAROOL, 7 APRIL 1995
 • "Een boek over een onbelicht aspect van het - overigens nooit echt van de grond gekomen - nationaal debat over Nederlands-Indië."
  HAAGSCHE COURANT, 8 APRIL 1995
 • "Kopen dit boek, want nog steeds strijden de Indonesië-weigeraars voor een officiële rehabilitatie door de nederlandse overheid. Hun aangrijpende verhalen maken overduidelijk dat ze die genoegdoening voor meer dan honderd procent verdiend hebben."
  VPRO, OVT, 9 APRIL 1995
 • "De waarde van haar werk ligt vooral in de uitgebreide intervieuws die zij had met een aantal weigeraars en in de aandacht die zij vestigt op de rol van vrouwen in het verzet tegen uitzending naar Indonesië van dienstplichtigen."
  DE VOLKSKRANT, 15 JUNI 1995
 • "De term 'deserteur' - ook door minister Pronk gebruikt toen hij voor deze groep slachtoffers van het Indië-beleid officiële rehabilitatie bepleitte - is volkomen onjuist. Henny Zwart bezigt de enig juiste term: Indonesië-weigeraar."
  PROF. DR. WIM WERTHEIM IN HET VOORWOORD

Er waren er die NIET gingen bevat een goed gedokumenteerde schets van neerlands koloniale geschiedenis. Afgewisseld door zestien schokkende en ontroerende interviews met toenmalige dienstplichtigen, een 'spijtoptant', een indonesies vrijheidsstrijder en voor het eerst in een publikatie over de 'foute' oorlog met vrouwen van Indonesië-weigeraars.

Het boek telt 173 paginaas en meer dan 30 fotoos en illustraties.
Uitgegeven door Solidariteit.
Prijs: 29 gulden vijftig.
ISBN: 90-72854-02-0.
Ook in de boekhandel.