nr. 81
nov 1997

welkom
edities
inhoud

Solidariteit

Stekeltjes

Golfen om de pot

"Als de gekanaliseerde vormen van geweld, zoals slaan op school, verdwijnen, breekt elders het ongecontroleerde, chaotische geweld door", schreef de historikus Von den Dunk twee jaar geleden in een landelijk avondblad.
Nou, de man had gelijk. We worden steeds ruwer. Ik merk het aan mezelf. Ik kan niet op straat komen of ik maak ruzie. Eigenlijk komt het, omdat ik van huis uit een zorgmijder *) ben. Gelukkig doet de overheid alles om die attitude te laten verdwijnen.
Op Dierendag, 4 oktober, werd erover vergaderd. In den Haag. Vrij vertaald komt 't erop neer dat er binnenkort hulptroepen komen die armoedzaaiers-zenuwlijers als ik ben, gaan leren gebruik te maken van alle potten die overvol blijven door die individualistiese trotserigheid van mensen zoals ik.

Toen ik ervan hoorde, heb ik me zelf eerst twintig zweepslagen gegeven en meteen daarna de telefoon gepakt. "Met de Huursubsidie ..."
"Ja met mij. Door veranderingen in mijn financiële situatie wil ik in januari een beroep doen op uw subsidiepot."
"Dan bent u nu te laat!"
"Nee, ik ben juist te vroeg of op tijd, want pas in januari ..."
"Ja mevrouw, maar dan moet u toch wachten tot de volgende, ingaande periode en die is wettelijk vastgelegd op juni 1998."
"Komt het dan met terugwerkende kracht?"

De zorgvermijder aan de andere kant van de hoorn vraagt of ik helemaal gek ben geworden en hangt op.
Kijk, dat bedoel ik nou. Wat zei Von den Dunk ook weer over die gekanaliseerde vormen van geweld ...

"Weet je, jij bent altijd zo eng bezig, je moet 'es wat meer over sport schrijven", zei een mij niet onbekend persoon. Hoewel het me tegenwoordig wezensvreemd is, besluit ik toch maar me zeer koöperatief op te stellen.

Wist u, lezer of lezeres, bijvoorbeeld dat golfen de snelst groeiende sport is in ons polderlandje? In tien jaar tijd is het aantal golfsporters toegenomen van 18.000 tot 105.000! En dat aantal groeit iedere donderdag.

Gemiddeld betaalt een golfer 1.200 gulden per jaar aan kontributie. Maar dan ben je er nog niet. Want het schijnt heel gebruikelijk te zijn dat leden pas dan aangenomen worden als ze voor enkele duizenden aandelen hebben gekocht. Daarna moet je uiteraard nog je entreegeld voldoen, een bedrag dat bij een beetje klup schommelt tussen de vier- en zesduizend gulden. Ik voel heel veel voor die sport.

Maar dan heb ik dan toch weer zo'n zorgvermijder nodig. Dus neem ik ten tweede male op een dag de telefoon van de haak. De meneer van de vereniging neemt vriendelijk op "Met golfklup Eustatius, goedemorgen."
"Meneer, ik wil golfen. Maar weet u of er ook een pot bestaat ..."
Er klinkt een schaterende lach aan de andere kant. "0, mevrouw bedoelt een hole." "Kan me niet schelen meneer, hoe 't heet, ik wil allenig weten of ik er een beroep op kan doen. En hoe kom ik aan die uitrusting en wat is de belasting van al dat lopen voor het skelet?"
"Belasting, tja, tja, ik begrijp dat mevrouw lid is van het Europarlement?"

Ik heb de eer aan mezelf gehouden. De hoorn zachtjes neergelegd.

Stekeltje

*) De term 'zorgmijder' werd het eerst gebruikt door de ministerpresident in een gesprek over de armoede, waarin sommige mensen schijnen te verkeren. Zoals bleek uit de gegeven uitleg, is een dergelijke situatie echter geheel en al toe te schrijven aan eigen schuld, namelijk luiheid en vergevorderde idiotie. De bestemde potten komen daardoor niet leeg, blijven immer overvol door gebrek aan participatie van sommige polderburgers.