nr. 85
juni 1998

welkom
edities
inhoud

Solidariteit

Stekeltjes

Het Heine-koncept

Het is ongelooflijk, maar ik heb de pasklare oplossing voor het alom gevreesde millenniumprobleem. Voor alle duidelijkheid zeg ik het nog maar een keer. NIEMAND HOEFT BANG TE ZIJN VOOR DE LAATSTE DAG VAN DEZE EEUW ... als we straks overgaan van florijn naar euro. Ik heb de oplossing. Althans in grote lijnen en ik stel haar gratis ter beschikking aan de lezers van Solidariteit. Voor hen bestaat nu de mogelijkheid de absolute chaos die komputeraal zal uitbreken, met sukses te bestrijden. Tot aan twee minuten voor het moment suprême - wanneer vuurpijlen het zwerk zullen verlichten, geknetter van donderbussen oren verdooft en de bruidegom zich opmaakt de klok over de drempel te dragen - zelfs dàn kan nog ingegrepen worden. Mits de leidraad van Solidariteit binnen handbereik ligt.

Niets zal gebeuren van al datgene waarvoor Timmer en de zijnen ons bangmaken en/of waarschuwen. Sterker nog, met de sol-methode zijn geen studie onderbrekende studenten nodig om al het komputergestuurde werk over te zetten op dat ene cijfertje: de twee. Hier volgt dus de gouden tip die u/jou èn mij onbezorgd over de eeuwgrens zal tillen.

Eerste handeling: zet de PC aan volgens de beproefde methode.

Tweede: zoek de datumfunktie op (blijf dus niet abusievelijk hangen op 'typeover').

Derde: voorzie nu alle files van het al bestaande bestand van een nieuwe datum.

Deze omstandigheid verkrijgt men door:

a) alle datums te wissen,

b) intikken van geboortejaar van eigenaar/gebruiker.

PAS OP: het laatste heeft geen zin als u/jij na 1990 geboren bent. Het rendement is dan namelijk nihil.

Voorbeeld: u/jij bent van 1943, 1953, 1963.

Op één van die jaren wordt de 'personal-dating' ingesteld.

Ergo, konklusie of kortweg gezegd tenslotte: tot ver na tweeduizend zal het PC-tje ongestoord verder werken. Alsof er niks gebeurd is!

Pas en respektievelijk in 2043, 2053 of 2063 zal de machine rotzooi gaan trappen. Tegen die tijd zijn de Timmer-diskjes evenwel al in de ramsj en heeft de eeuwwisseling u/jou dus komputeraal niets gekost. En dan kun(t) u/jij tegen vrienden, bekenden, kollegaas en dergelijke op 1 januari 2000 triomfantelijk het woord van de liberale staatsman Groen van Prinsteren aanhalen, die in 1840 al zei: "Wat gisteren nieuw was, is vandaag al oud."

Stekeltje

PS: Trouwens, wat lullen ze over 24-uurs ekonomie? Ik was kortgeleden, door omstandigheden gedwongen, zondagmorgen half negen op straat. Verrekken van de honger, maar niks open. Noch Albert, noch Dirk. En de snackbar gewapend met rolluiken ...

PPS: Bescheidenheid noopt mij te bekennen dat ik mijn dating-oplosmiddel niet helemaal zelf bedacht heb. De Chinezen en de Joden zijn mij voorgegaan. Beide bevolkingsgroepen werden namelijk al eeuwen her gekonfronteerd met dit voor ons christenhonden nu pas aktuele probleem. Vandaar dat de afhaalchinees naast mij ook gewoon op Maria ter Hemelvaart geopend is.

PPPS: Ergo, hier volgt nog een herhaling. Zet de PC gewoon vijftig jaar in datum terug. Volg het Heine-koncept.