nr. 89
maart 1999

welkom
edities
inhoud

Solidariteit

Stekeltjes

Het water van De Hoop Schepper

Het gemeentebestuur van Breda schijnt op tegenwerking te stuiten bij zijn plan om de parkeerplaats aan de Gedempte Haven op te heffen. De burgers zijn mordicus tegen.

Argumenten zat. 'Waar moet ik anders heen met m'n auto?" enzovoort.

Deze kwestie werd trouwens het eerst aan de orde gesteld door het keutelprogramma van de EO-radio.

Ik vond dat niet toevallig.

Na de vorig jaar in tranen uitbarstende Maria-beelden in de zuidelijke regio's moet het de evangelische zender ontzettend gestoord hebben dat nu zelfs een onder burgerlijk gezag staand gemeentebestuur - met notabene een meerderheid van gerede ongelovigen - opeens aankondigt, dat het van zins is gedèmpt water weer te veranderen in wáter.

Hoe is het in godsnaam mogelijk, was het eerste wat ik dacht toen ik het hoorde.

Voor de hoofdredacteur van de EO was het echter het sein om tot de aanval over te gaan. 'Dat doet de deur dicht' en 'de maat is vol', moet hij gemompeld hebben. En de programmaraad volgde hem en schreef een memo waarin woorden als 'godswonder' en 'godgeklaagd' elkaar in evenwicht hielden.

Om een lang verhaal kort te maken. Hoofdredacteur De Bijl kreeg het fiat om een expeditie uit te rusten, waaraan de meest fanatieke christenreporters zouden moeten deelnemen. En zulks geschiedde. Op naar het zuiden, standplaats Breda.

Zo was ik op een doordeweekse ochtend als eenvoudig luisteraar getuige van de reportage, waarin gewone Bredanaars hel en doem uitspraken en hun gemeenteraad vervloekten vanwege dat water.

Dat zit daar helemaal niet lekker, dacht ik.

Een gevoel van ongerustheid maakte zich van mij meester, toen het EO-programma werd besloten met een in staccato uitgevoerd, drie minuten durend 'Dit-is-het-begin-Dit-is-het-begin' enzovoort.

Want wij polderbewoners kunnen er nou wel prat op gaan dat we hiero, anders dan elders, geen godsdienstoorlogen voeren, we moeten toch maar niet te vroeg juichen. Ik voorspel dat er wel 't één en ander zit aan te komen. Ik kan die blik in de ogen van De Hoop Scheffer ook maar niet vergeten. Die tentoongestelde triomf ... dat alles bij elkaar bevalt me niks.

Stekeltje