welkom
edities
Solidariteit

Inhoudsopgave nummer 9 - november 1984

Voorpagina nr. 9Voorpagina (230 Kb)


Kabinet Lubbers is overjarig
Redaktioneel
Gaat de Industriebond FNV voorwaarts?
Jeroen Zonneveld
Wilton Feijenoord 5 weken bezet
Aart Folkerts (Industriebond FNV, Wilton Feijenoord)
Met Van Kemenade van de wal in de sloot
Rein vd Horst

Thema - Rietkerk daagt uit tot een nieuwe hete herfst

Rietkerk gaat door, en de AbvaKabo?
Jaap van Splunter
Offensieve eisen nodig
Kees de Jong
RET wil voor eigen eisen aktie
Carolien Tuithof (AbvaKabo)

· · · · · · ·

Het achtste wereldwonder: Japanse repressie
Theo Bouwman (TIE)
FWZ laat buitenlanders vallen
Nee blijft NEE tegen kruisraketten (pdf, 310 kB)
Lau Koobs (FNV werkgroep vrede en veiligheid Den Haag, AbvaKabo)
Slechte generale repetitie - FNV kongres 'Arbeid en Solidariteit'
Willem Agenant (bondsraad Industriebond FNV)
Jongeren in de slag met Jac. Hermans
Peer Ottenheijm (Jac.Hermans(Helmond),Dienstenbond FNV)
Inquisitie en ketterij bij de heilige ambtenarij - Berufsverbot in Nederland
Wim Schul (AbvaKabo)

Korte berichten

Sollicitatieplicht??? Vergeet het maar!! (uit de Brochure 'Tot onze spijt')
Jongerenbeweging FNV
Klachtenboek sociale dienst
Steunbond Helmond
Protest personeel arbeidsvoorziening
D. Boer (GAB Enschede), J. Scholten (GAB Hengelo)
Aktieplatform uitkeringsgerechtigden Zeeuws Vlaanderen (pamflet)
Landelijke aktiedag vrouwen in de bijstand
Landelijk Steunpunt Komité's Vrouwen in de Bijstand
Geen ontslagen maar korter werken met alle werven een vuist maken
Kaderleden Industriebond FNV ADM
Toneelgroep Alarm
Toneelgroep Alarm
Vakbondsjongeren bouwen in Nicaragua
Jongerenbeweging FNV
Demonstratie/Manifestatie tegen sollicitatieplicht 17 november
Harmen Spoelstra, Jaap Oudshoorn

- - - - - - -
Mijnwerkers - versterk de steun
Mijnwerkers - Verhinder kolentransport uit Nederland
Aktieweek voor sociale zekerheid 19 november
Aktieberaad Sociale zekerheid

Achterpagina nr. 9Achterpagina (290 Kb)