welkom
edities
Solidariteit

Inhoudsopgave nummer 9 - november 1984

Voorpagina nr. 9Voorpagina (230 Kb)


Kabinet Lubbers is overjarig
Redaktioneel
Gaat de Industriebond FNV voorwaarts? (pdf, 339 kB)
Jeroen Zonneveld
Wilton Feijenoord 5 weken bezet (pdf, 322 kB)
Aart Folkerts (Industriebond FNV, Wilton Feijenoord)
Met Van Kemenade van de wal in de sloot (pdf, 323 kB)
Rein vd Horst

Thema - Rietkerk daagt uit tot een nieuwe hete herfst

Rietkerk gaat door, en de AbvaKabo? (pdf, 381 kB)
Jaap van Splunter
Offensieve eisen nodig (pdf, 320 kB)
Kees de Jong (lid AbvaKabo Amsterdam)
Carolien Tuithof (AbvaKabo Rotterdam)

· · · · · · ·

Het achtste wereldwonder: Japanse repressie
Theo Bouwman (TIE)
FWZ laat buitenlanders vallen (pdf, 268 kB)
Redaktie
Nee blijft NEE tegen kruisraketten (pdf, 310 kB)
Lau Koobs (FNV werkgroep vrede en veiligheid Den Haag, AbvaKabo)
Slechte generale repetitie (pdf, 273 kB)
- FNV kongres 'Arbeid en Solidariteit'
Willem Agenant (bondsraad Industriebond FNV)
Jongeren in de slag met Jac. Hermans (pdf, 297 kB)
Peer Ottenheijm (Jac.Hermans(Helmond),Dienstenbond FNV)
Inquisitie en ketterij bij de heilige ambtenarij (pdf, 251 kB)
- Berufsverbot in Nederland
Wim Schul (AbvaKabo)

Nieuws van het vakbondsfront

Sollicitatieplicht??? Vergeet het maar!! (uit de Brochure 'Tot onze spijt')
Jongerenbeweging FNV
Klachtenboek sociale dienst
Steunbond Helmond
Protest personeel arbeidsvoorziening
D. Boer (GAB Enschede), J. Scholten (GAB Hengelo)
Aktieplatform uitkeringsgerechtigden Zeeuws Vlaanderen (pamflet)
Landelijke aktiedag vrouwen in de bijstand
Landelijk Steunpunt Komité's Vrouwen in de Bijstand
Geen ontslagen maar korter werken met alle werven een vuist maken
Kaderleden Industriebond FNV ADM
Toneelgroep Alarm
Toneelgroep Alarm
Vakbondsjongeren bouwen in Nicaragua
Jongerenbeweging FNV
Demonstratie/Manifestatie tegen sollicitatieplicht 17 november
Harmen Spoelstra, Jaap Oudshoorn

- - - - - - -

Britse Mijnwerkers (pdf, 167 kB)
- Versterk de steun
- Verhinder kolentransport uit Nederland

Aktieweek voor sociale zekerheid 19 november
Aktieberaad Sociale zekerheid

Achterpagina nr. 9Achterpagina (290 kB)