nr. 90
mei 1999

welkom
edities
inhoud

Solidariteit

Stekeltjes

Wie is bang voor Virginia-mail?

"Weet u wat er moet gebeuren?"

Met die vraag richtte een onbekende meneer zich tot mij, toen ik liep te snelwandelen in het Amsterdamse Bos. Het bos dat voor 'de' oorlog door merendeels kantoorbedienden in de Werkverschaffing werd aangelegd. Dat deden ze met hun schep, die ze halsstarrig en Amsterdams 'schop' noemden. Van sjovels en heveltjes hadden ze geen weet. Het was nog eerlijk handwerk, tenminste dat werd gezegd.

"Nou", zei de mij nog steeds onbekende heer, "de Heidemij kon er ook wat van." Ik dacht, 'verrek, die goser kan gedachtelezen'. Want, hoewel ik het Amsterdamse Bos pakweg twee maal in het jaar bezoek voor een wandeling, behoor ik niet bepaald tot de Vereniging van Vrienden van het A.B., voorheen Bosplan. En als iemand dit bos roemt, zal ik nooit verzuimen te wijzen op de totstandkoming ervan. Ook al heb ik de natuur zeer lief.

Goed die kwibus, die naast me liep, scheen het met die gedachte dus eens te zijn. Toch kwam hij terug op het in eerste instantie door hem aangesneden onderwerp, namelijk: Wat er zou moeten gebeuren. In m'n naïviteit denk ik nog: het zal wel weer over Kosovo gaan. Nee dus.

"Het gaat over Friesland", zei de snuiter. "Oh gottegod, nog erger", mompelde ik zuchtend.

Toen we eenmaal de Bosbaan achter ons hadden, stak hij van wal.

"Het begon eind 1997 in Heerenveen, toen een Amerikaanse multinational op het bedrijvenpark aldaar een filiaaltje wilde zetten, dat - zo werd beloofd - aan duizend mensen werk zou bieden. De Amerikaaanse directeur kwam, zag en overwon en wilde er naast de beloofde investeringspremie plus de sowieso al goedkope locatie toch nog tien hectare grond bij hebben. Die greedy mister King."

De man was niet te stuiten.

"Intussen wisten de gemeenteraads- en statenleden van niks. Totdat ambtenaren in Brussel er kortgeleden achterkwamen dat het door de Nederlandse overheid uitgedeelde welkomstpakketje volgens Europese regels veel te hoog was - geschat tussen de 25 en 30 miljoen - en in ieder geval aangemeld had moeten worden bij een of andere Europese Commissie.

'Oh, dat heb ik helemaal vergeten, zeg, door m'n hoofd geschoten', moeten voormalige en huidige bewindsliederen van Economische Zaken in koor hebben geroepen. En nou vermoedt men in Brussel dat het totale steunpakket aan dat bedrijf van mister King, SCI Systems, dat computers in elkaar zet voor Hewlett Packard, meer is dan toegestaan. 'Het gaat onder meer om goedkope grond, een subsidie op arbeidsplaatsen en de investeringspremie van 12, 5 miljoen gulden', aldus Het Financieele Dagblad van 6 mei jongstleden. Die krant meldt dat rond de hele onderneming een waas van geheimzinnigheid hangt, dat gemeenteraad en staten tot voor kort van niets wisten. Tot nu toe zijn documenten over onderhandelingen onvindbaar. De reden? Er is nogal veel getelefoneerd, maar er zijn ook veel mondelinge sessies geweest. En oh ja, veel is via e-mail gegaan. En die zijn daarna gedeleted ..., dat zou ik haast vergeten zijn."

Stekeltje
ps - Zijn er misschien nog mensen die willen e-mailen?
pps - Stekeltje houdt tot eind september een sabbatkwartaal.