nr. 94
feb 2000

welkom
edities
inhoud

Solidariteit

Rechter gewraakt in 'zaak Clabecq'

Na ruim een jaar is het proces tegen de dertien vakbondsmilitanten die werkzaam waren bij het Belgische Forges de Clabecq, in januari 2000 in een nieuwe fase gekomen. Het Hof van Beroep in Brussel heeft de rechter Vandeput gewraakt. De advocaten van 'de dertien' hadden haar beschuldigd van partijdigheid. Het Hof stuurde de rechter echter naar huis om 'technische redenen'. Ze is gehuwd met de 'parketmagistraat' die een rol heeft gespeeld in het onderzoek naar de confrontatie tussen de actievoerders van Clabecq en de Rijkswacht. 'De dertien' worden verantwoordelijk gesteld voor 'het geweld' dat bij die confrontatie op de autostrada in 1997 plaatsvond.

De conclusie van hun advocaat luidde: "De wraking van één rechter heeft als gevolg dat het proces van vooraf aan moet herbeginnen, nadat er een nieuwe rechtbank is samengesteld, zonder mevrouw Vandeput. Logisch gezien vervallen alle vonnissen waarbij rechter Vandeput betrokken was. Dus ook de gesloten deuren." (Solidair, 12 januari 2000). Met de 'gesloten deuren' wordt verwezen naar de beslissing van de rechter om aan de openbaarheid van het proces een rigoureus einde te maken. Daarnaast liet zij ieder, ook de advocaten, bij binnenkomst van de rechtszaal in Nijvel fouilleren. Maar dat waren niet de enige 'onregelmatigheden' in dit proces. Het onderzoek was toegewezen aan de Rijkswacht die zelf betrokken partij was, beslissende documenten van die Rijkswacht werden door het Openbaar Ministerie geheim gehouden en apert valse getuigenissen van de leden van die Rijkswacht werden aanvaard.

Het proces heeft 22 zittingen gekend, die alle gepaard gingen met demonstraties en manifestaties voor het gerechtsgebouw. Binnen de rechtszaal draaiden 'de dertien' de beschuldigingen om door in uitvoerige betogen de directie van Clabecq aan te klagen over de gronden om de fabriek te sluiten, over de arbeidsomstandigheden en de wijze waarop hun vakbondswerk voortdurend - overigens met weinig succes - bestreden was.

De wraking van de rechter is een positieve ontwikkeling. 'De dertien' gaat het echter om totale stopzetting van het proces, dat gebaseerd is op een verstoft wetsartikel uit 1891 dat als reactie op de 'hongeropstanden' van 1886 in het strafwetboek was opgenomen om de vervolging van stakingsleiders mogelijk te maken. In twee commentaren maken ze dat duidelijk. Silvio Marra: "In de klassenstrijd win je niet op de korte termijn maar op langere termijn. Meer dan tien jaar heb ik als hoofddelegee veiligheid gevochten voor het werk en welzijn van 10.000 families. Ik ben content met deze uitspraak, maar voor mij moet het proces nu stoppen." Roberto D'Orazio: "De rechters konden kiezen tussen twee poorten. Een politieke poort en een technische poort. Natuurlijk kiezen ze dan de technische poort. Maar wij grijpen deze uitspraken aan om de stopzetting van het proces te eisen. Want als ze herbeginnen, weet ik zeker dat er zware veroordelingen volgen." (Solidair, 12 januari 2000).

Het Algemeen Belgisch Vakverbond (ABVV) heeft inmiddels ook stopzetting geëist van het proces: "Er moet een einde gemaakt worden aan deze maskerade."

Zie ook: http://www.pvda.be/Solidair.htm