nr. 94
feb 2000

welkom
edities
inhoud

Solidariteit

Solidariteit op scholingspad

Uit onze drie vakbondscafés is de behoefte aan scholing naar voren gekomen. De maandelijkse bijeenkomsten voldoen, maar het zou goed zijn een kleine reeks gezamenlijk te organiseren om wat dieper en systematischer bij de ontwikkelingen in de vakbeweging stil te staan. In een tijd die voortholt en waarin vluchtigheid troef is, kan enige bezinning en rustig nadenken geen kwaad. Niet alleen voor de vaste bezoek(st)ers van de vakbondscafés, maar voor iedereen die daaraan behoefte heeft.

Als we ons daarbij de vraag stellen waar de Nederlandse vakbeweging naar toe gaat, doen we dat in het besef dat toekomst en geschiedenis veel met elkaar te maken hebben. Dus duiken we om te beginnen die geschiedenis in. Niet zo maar, want wij zijn geïnteresseerd in de mogelijkheden van een strijdbare vakbeweging. En dan blijkt de Nederlandse vakbeweging een bijzondere geschiedenis te hebben. Buiten de voorganger van de FNV, het NVV, heeft namelijk voor de Tweede Wereldoorlog het NAS een belangrijke rol gespeeld en in de eerste jaren na de Tweede Wereldoorlog de EVC.

* Verklaart dat waarom we in de Nederlandse moderne vakbeweging nauwelijks een georganiseerde oppositie of een herkenbare strijdbare vleugel gekend hebben? Was die overbodig of werd die beteugeld door het bestaan van het NAS en de EVC? Zijn de veronderstellingen bij deze twee vragen overigens wel juist? Wat betekent dat voor de huidige vakbeweging en haar toekomst? Dat is ons eerste thema.

* Het tweede thema betreft de toekomst van de vakbeweging. Welke toekomstscenario's zijn denkbaar op grond van een beoordeling van wat, pakweg, de laatste vijftien jaar is gebeurd? Verder doorgaan op de voet van het zaakwaarnemerschap met leden als consument van vakbondsproducten? Hoe breed zal het terrein zijn waarmee de vakbeweging zich bezighoudt? Hoe collectief zal de belangenbehartiging zijn? Wat kunnen we van de vakbondsdemocratie verwachten? Zullen de (nationale) vakcentrales verdampen? Gaan we naar concern- of bedrijfsbonden? Zal er een groei komen van de 'categorale bonden'?

Programma

Deze twee thema's zullen in het volgende programma aan de orde komen. Steeds op een vrijdagavond van 20.00 tot 22.30 uur. We beginnen gezamenlijk in Den Haag. Daarna volgen in elk van de drie vakbondscafés twee bijeenkomsten met verschillende inleiders (om de continuïteit een beetje te kunnen garanderen, zal Hans Boot mede-inleider zijn in deze in totaal zes bijeenkomsten. We sluiten af met een lezersconferentie in Amsterdam.

1. Geschiedenis (eerste thema).

* Den Haag, 10 maart 2000.

Met twee historici: Marten Buschman en Rob Lubbersen.

Marten heeft onder meer geschreven: "Tussen revolutie en modernisme. Geschiedenis van het Nationaal Arbeids-Secretariaat in Nederland 1893-1907" (1993).

2. Toekomst (tweede thema).

* Amsterdam, 31 maart en 28 april 2000.

Met: Dick de Graaf, bestuurder FNV Bondgenoten. Beide bijeenkomsten.

* Den Haag, 7 april en 12 mei 2000.

Met: 7 april Martin Spanjers, bestuurder FNV Bondgenoten.

Met: 12 mei Bert Klandermans. Bert is één van de redacteuren van "De vakbeweging na de welvaartsstaat" (1995).

* Rotterdam, 24 maart en 14 april 2000.

Met: 24 maart Martin Spanjers, bestuurder FNV Bondgenoten.

Met: 14 april Harry Coenen. Harry is redacteur van "De vakbeweging na 2000" (1995).

3. Afsluiting en conclusies; lezersconferentie.

* Amsterdam, 28 mei 2000.

Programma wordt nog bekend gemaakt.

Lokaties

De lokaties waren de verschillende bijeenkomsten gehouden worden, zijn:

* Den Haag

10 maart - Buurthuis "de Regenvalk"", Weimarstraat 69, kruispunt Regentesselaan. Te bereiken met tram 3 vanaf Centraal Station, met 11 en 12 vanaf Hollands Spoor.

7 april - Idem.

12 mei - FNV Ledenservicepunt, Vondelstraat 84, Ingang Eerste Riemerstraat 25. Vanaf Centraal Station: tram 3, richting Loosduinen.

* Amsterdam

31 maart en 28 april - Buurthuis "de Vierhoek", Nicolaas Beetsstraat 84, zijstraat Kinkerstraat. Te bereiken met lijn 17 vanaf het Centraal Station, halte ten Katestraat.

28 mei - Centraal Station, einde spoor 2B, laatste deur, ASSV, tweede etage.

* Rotterdam

24 maart en 14 april - Surinaams Vrouwenhuis Prefoeroe, Doelstraat 257, vlakbij Coolsingel, tegenover politiebureau Haagseveer. Te bereiken met metro, halte stadhuis.

Redactie

Iedere geïnteresseerde is welkom, wel of geen bezoeker van de vakbondscafés, wel of geen abonnee van Solidariteit. De toegang is gratis en de koffie zal klaar staan.