nr. 97
juli 2000

welkom
edities
inhoud

Solidariteit

Debatten, feest en ... bijdragen van abonnees

Nummer honderd is in aantocht

Nog even en Solidariteit is aan nummer 100 toe. In het voorjaar van 2001 is het zo ver. We houden niet van grote woorden, maar hebben toch de neiging van een mijlpaaltje te spreken. Dat honderdste nummer zal dan ook bijzonder zijn. Bovendien zal dit heugelijke feit gevierd worden. Op twee manieren: met een boeiend debat en een klinkend feest.

Toen we in 1982 aan de voorbereiding van een blad begonnen - zonder naam en redactie, laat staan redactieraad, vakbondscafés en lezersconferenties - maakten we een sprong in het duister. Het tij was aan het keren en het akkoord van Wassenaar was bijna rond. De grote ambtenarenacties moesten nog komen en de vakbeweging kende verschillende min of meer georganiseerde, kritische groepen. Met het blad wilden we een bijdrage leveren aan de bundeling van die groepen. Dat was hard nodig, de neoliberale storm begon op te steken.

Twee verzoeken

Het ligt voor de hand dat we in nummer honderd zullen nagaan wat daarvan terecht is gekomen. En hoe het met die kritische groepen is gesteld. Zijn ze er nog, hebben ze opvolgers gekregen en wat is de rol van Solidariteit daarbij (geweest)? Belangrijker is nog de vraag hoe het in de volgende honderd nummers met de vakbeweging zal gaan.

Voordat we onze lezers en lezeressen zullen voorleggen wat zij daarvan vinden, moet ons één plezierig ding van het hart.

De sprong in het duister van 1982 betekende ook dat we - behalve van de groep initiatiefnemers - geen idee hadden of we voldoende abonnees zouden kunnen aantrekken om het blad een zinvol bestaan te geven. We zijn zo vrij de conclusie te trekken dat onze abonnees daarover geen twijfel hebben laten bestaan. Zij zijn een constante factor gebleven. Het abonneebestand heeft een onuitroeibare kern met daar omheen binnenkomers en vertrekkers. De laatste groep is klein, zonder dat van een spectaculaire groei gesproken kan worden. Dat neemt niet weg dat redactie en redactieraad graag de abonnees bedanken voor hun belangstelling en bijdragen. Een blad maken is leuk werk, maar uiteindelijk moet het wel gelezen worden en ieder geval gefinancierd. Dat is tot nu toe gelukt.

Toch doen we twee verzoeken aan onze lezers en lezeressen.

1. Willen jullie zo vriendelijk zijn de (nabije) toekomst van Solidariteit veilig te stellen door een abonnee te werven in bond, bedrijf of andere omgeving?

We weten dat er genoeg geïnteresseerden zijn en vaak is een klein duwtje genoeg.

2. Wat zijn jullie ideeën over de inhoud van nummer honderd? Wil je ons daarvan op de hoogte stellen?

Een stapje verder is nog mooier. Bijdragen zijn zeer welkom. Dat kan een artikel zijn. Dat kan een onuitgewerkt artikel zijn. Dat kan de bereidheid zijn een gesprek met ons te voeren, waaruit een artikel rolt. En dergelijke.

Als 'deadline' stellen we voorlopig 1 januari 2001.

Per post: Van Swindendwarsstraat 99, 1093 XC Amsterdam.

Per telefoon of fax: 020-6946586.

Per e-mail: redactie@solidariteit.nl

Redactie