nr. 97
juli 2000

welkom
edities
inhoud

Solidariteit

Oprichting comité Openbare Voorzieningen Onze Zorg (OVOZ)

Rood licht voor 'private rijkdom en publieke armoede'

Het Amsterdamse 1 mei comité organiseerde op 7 juni 2000 een bijeenkomst over privatisering en marktwerking in het openbaar vervoer en andere publieke sectoren, zoals de gezondheidszorg en het onderwijs. De avond mondde uit in de oprichting van een actiecomité dat de naam kreeg Openbare Voorzieningen Onze Zorg.

De ruim vijftig aanwezigen (veel leden van vakbonden en ondernemingsraden) waren afkomstig uit onderdelen van de Nederlandse Spoorwegen, het streekvervoer Connexxion, de Hoogovens (tegenwoordig Corus), het onderwijs, de zorgsector, een aantal gemeentelijke diensten, en het Milieucentrum Amsterdam. Bovendien nam een groep studenten aan de bijeenkomst deel.

Kwaliteit dienstverlening

Aan de hand van allerlei praktijkvoorbeelden werd duidelijk gemaakt dat personeelsbelangen steeds meer onder druk komen te staan: meer werk met minder mensen, te weinig aandacht voor arbeidsomstandigheden, slechte verhoudingen met het management, algemene onzekerheid over werk en functie, decentralisatie en opsplitsing van cao's en een groeiend ziekteverzuim.

Bij de NS blijkt het ziekteverzuim van het rijdend personeel meer dan 20 procent te bedragen en van lokettisten ruim 15 procent. Het management is niet in staat hiervan een analyse te maken, en ook niet van de uitstroom naar de WAO en de ongevallenregistratie. Dus gebeurt er niets aan. Het Arbo-jaarplan wordt niet uitgevoerd en of er een risico-inventarisatie bestaat, is niet duidelijk. Ten gevolge van zware schuifdeuren die moeilijk opengaan, zijn er veel arm- en polsklachten.

In de gezondheidszorg zijn de problemen rond de werkdruk, de beloning en de wachtlijsten voor patiënten algemeen bekend. Dat kan ook van het onderwijs gezegd worden, ook hier een grote werkdruk en verder de te grote klassen en de hoge studiekosten.

Maar niet alleen het personeel in deze sectoren wordt geconfronteerd met de kwalijke effecten van de marktwerking, ook de gebruikers van deze voorzieningen - wij allemaal dus - hebben daar direct mee te maken. "De dienstregeling bij de NS wordt alleen nog gehaald dankzij de inzet van het personeel. De uitvoering van de plannen die de misleidende naam hebben gekregen van 'Bestemming klant', zullen onvermijdelijk leiden tot een slechtere dienstverlening", zo stelde één van de NS'ers. Het zijn dan ook niet alleen de 'rondjes om de kerk' waartegen de NS'ers protesteren, minstens zo veel kritiek hebben zij op de kwaliteit van het treinvervoer. Het vervoersnet wordt opgesplitst in kleine stukken materieel en kleine groepen personeel; hapklare brokken voor private vervoerders die alleen oog hebben voor de te behalen winsten.

Het totale beeld na verzelfstandiging en privatisering kan samengevat worden in: private rijkdom en publieke armoede.

Samen met consumenten

Als de problemen in diverse sectoren zo vergelijkbaar zijn, ligt het voor de hand de krachten te bundelen. Dat geldt in het bijzonder op momenten van actie. De mogelijkheden daartoe doen zich voortdurend voor. Zo demonstreerden in Amsterdam op de dag van deze bijeenkomst ouders en leerlingen voor kleinere klassen en vonden kort daarvoor stakingen of 'werkoverleg' plaats bij de spoorwegen en het Amsterdams openbaar vervoer. Door aan elkaars actie bekendheid te geven en deze te ondersteunen kan een begin gemaakt worden met de opbouw van een gezamenlijke actie. Op deze manier kan tevens het door de media opgeroepen beeld doorbroken worden dat het vervoerspersoneel zich uitsluitend bezighoudt met het eigen belang ten koste van dat van de reizigers. Middelen om dit te bereiken zijn: zorgen voor eigen publiciteit en publieksvriendelijke acties zoals gratis vervoer. Bovendien zou het nuttig zijn een 'bezoekje' te brengen aan de directie van NS en bij FNV Bondgenoten. Hun samenwerking is voor de 'publieke zaak' een tegenwerking.

De vraag wie deze bundeling van ideeën en activiteiten tot stand gaat brengen, werd beantwoord met de oprichting van het comité Openbare Voorzieningen Onze Zorg. Een bundeling die zich niet alleen richt op de werknemers en werkneemsters in de sectoren vervoer, onderwijs en gezondheidszorg, maar ook op de consumenten van wat ooit publieke diensten waren. Het comité heeft inmiddels twee vergaderingen achter de rug, bereidt onder mee een 'manifest' voor waarmee het naar buiten wil treden en legt contacten met consumentenorganisaties en ouderenbonden.

Roland Siebe

Vergadering comité: donderdag 20 juli, 19.30 uur. Amsterdam Centraal Station, einde perron 2B, ASSV, tweede verdieping.
* Adres: Postbus 16940, 1001 RK Amsterdam
* E-mail: onzezorg@hotmail.com
* Website: www.geocities.com/onze_zorg