Welkom
Overgenomen
Solidariteit "overgenomen"

Staalstrijd 2020

24 dagen staken bij Tata Steel in beeld gebracht

Roel Berghuis 1

Logo Handen af van Ijmuiden - FNV In de eerste helft van 2020 zijn er bij Tata Steel IJmuiden door medewerkers en vakbonden diverse acties gevoerd. Allemaal met hetzelfde doel: de toekomst van de staalindustrie in IJmuiden veiligstellen. De acties werden afgesloten met een akkoord met de directie, waarbij garanties voor de werkgelegenheid en een toekomstverkenning voor het bedrijf de rust terug brachten.

FNV Metaal heeft dit gedenkwaardige actietraject de eerste stakingen in 28 jaar vastgelegd in een boekje: Staalstrijd 2020: 24 dagen staken voor werkzekerheid, zelfstandigheid en vergroening in corona-tijd.

Aanleiding

De toekomst van de Nederlandse staalindustrie in IJmuiden. Dat is wat er voor veel werknemers van Tata Steel op het spel stond in de eerste helft van 2020. Het ooit zo trotse Hoogovens is onderdeel geworden van een internationaal concern, dat zijn aandacht en middelen spreidt over verschillende vestigingen, binnen en buiten Europa. Is er genoeg perspectief om de staalindustrie in Nederland een duurzame en rendabele toekomst te geven, met de bijbehorende werkgelegenheid? Toen er vanuit de Europese directie bezuinigingen en ontslagen werden aangekondigd, sloeg de vlam in de pan. De werknemers kwamen onder aanvoering van FNV Metaal in actie.

Acties

Na spontane acties, een toeterprotest na het vertrek van directeur Theo Henrar en een 'corona-proof drive'-in een ledenvergadering op de Beverwijkse Bazaar ging een goed gecoördineerde estafettestaking van start. Medewerkers van vrijwel alle onderdelen bij Tata Steel Nederland hebben hieraan meegedaan. Door steeds cruciale schakels in het productieproces stil te leggen, bleven zij aandacht vragen voor hun zorgen en eisen. Na 24 dagen staken werd een akkoord gesloten met de directie.

Resultaten

In het gesloten akkoord zijn afspraken gemaakt over het behoud van werkgelegenheid, het voorkomen van gedwongen ontslagen, het niet-verkopen van bedrijfsonderdelen en mogelijkheden voor ouderen om eerder te stoppen met werken. Ook zijn afspraken gemaakt over een toekomstverkenning voor de Nederlandse onderdelen van Tata Steel, waarbij de focus ligt op een duurzame, groenere toekomst en een meer zelfstandige positie voor binnen het concern. Dat proces is in een stroomversnelling gekomen, nu er internationale belangstelling is om het IJmuidense staalbedrijf over te nemen van Tata Steel.

Vastgelegd

In Staalstrijd 2020 zijn aanleiding en verloop van de acties in woord en beeld gebracht aan de hand van de verhalen van de mensen die meededen met de acties. Op die manier zijn zowel een stukje geschiedenis als de wensen voor de toekomst van de Nederlandse staalindustrie vastgelegd.


1 FNV-bestuurder Metaal Tata Steel. Staalstrijd 2020 is hier te vinden (pdf, 13 Mb). (terug)