Welkom
Overgenomen
Solidariteit "overgenomen"

Alles van en over Herman Gorter

De Totale Gorter

GO

Voorkant vlugschrift De Totale Gorter

Deze dagen is een brochure verschenen over een 'totale analyse' van het werk en de persoon van Herman Gorter: de Totale Gorter, een eerste publicatie van de Gorter Organisatie (GO).

Dit vlugschrift vervangt de manifestatie die aanvankelijk 1 mei 2020, daarna 1 mei 2021 zou plaatsvinden in het Instituut voor Internationale Sociale Geschiedenis te Amsterdam en bedoeld om door middel van voordrachten en lezingen een beeld te geven van waarvoor de Gorter Organisatie staat.
De GO is een collectief in permanente wording met als uitgangspunt dat alles wat poëzie belangwekkend maakt, bij Herman Gorter in het groot gebeurt. Hij optimaliseerde de poëzie en daarom dient zijn werk opnieuw te worden belicht, mede tegen de achtergrond van zijn leven en zijn tijd. Het gaat ons een revisie van Gorter als totaliteit de dynamische eenheid van zijn gehele werk, inclusief het politieke proza.

Vijftien bijdragen

Met een scala aan benaderingen en genres geeft De Totale Gorter hiertoe de aanzet. Het bevat bijdragen van Hannah van Binsbergen, Dennis Bos, Anneke Brassinga, Geert Buelens, Marten Buschman, Loranne Davelaar, Piet Gerbrandy, Jacob Groot, Bram Ieven, Frank Keizer, Gaard Kets, Jan Kuijper, Johan Sonnenschein, Samuel Vriezen en Hub Zwart.

Dit unieke document is te bestellen via en kost 10 euro, inclusief verzendkosten: rekening N47 INGB 0007 1267 34 ten name van J. Sonnenschein, onder vermelding van GO. Bestellen kan ook bij de uitgever: www.kelderuitgeverij.nl.