Welkom
Overgenomen
Solidariteit "overgenomen"

Feestelijke Balieberaad onlineviering TPNW, 22 januari 2021, 15:00-16:15 uur

Mijlpaal: internationaal verbod op kernwapens wordt van kracht

Hans van Iterson 1

22 januari 2021 is een historische datum in de strijd voor een kernwapenvrije wereld. Dan treedt namelijk het Verenigde Naties Verdrag TPNW (Treaty on the Prohibition of Nuclear Weapons) in werking.

Daarmee is het de eerste juridisch bindende internationale overeenkomst die de ontwikkeling, opslag, dreiging met en inzet van kernwapens alomvattend verbiedt, met als doel de totale eliminatie ervan te bevorderen.
Om dit voorlopige hoogtepunt van deze bottom-up ontwikkeling te vieren, nodigen de organisaties verenigd in het Balieberaad u uit voor een onlinebijeenkomst over het belang van TPNW en hoe het verdrag een nieuwe impuls kan geven aan multilaterale nucleaire ontwapeningi.

Foto voorkant verdrag

Sprekers:

  • Peter Buijs, voorzitter NVMP-Artsen voor vrede, voorzitter Balieberaad.
  • Tom Sauer, hoogleraar Internationale Politiek aan de Universiteit Antwerpen - over de TPNW en de positieve bejegening in het recente Belgische Regeerakkoord (toegezegd).
  • Susi Snyder, No Nukes team PAX, over Hoe brengen we de TPNW verder (gevraagd).
  • Phon van den Biesen, IALANA, TPNW ondermijnt niet, maar versterkt het Non-Proliferatie Verdrag (gevraagd).

Hierbij alvast de link voor de ZOOM-bijeenkomst op 22 januari: https://greenpeace.zoom.us
Meeting ID: 984 3929 4819, Passcode: 946372
Registratie vooraf stellen wij op prijs, vult u hiervoor het formulier op de site van nvmp in.

Achtergrond

Op 7 juli 2017 werd de tekst voor de TPNW in de Verenigde Naties aangenomen door 122 landen. Dat was al een ongekend hoogtepunt van een idee van enkele artsen van IPPNW (Internationale Medici ter Voorkoming van Kernoorlog) in 2007, waaruit ICAN (Internationale Campagne tot Afschaffing van Kernwapens) ontstond, de drijvende kracht achter de TPNW.
Maar ondertekenen alleen, is nog niet voldoende om een verdrag in werking te laten treden. Daarvoor moet het door minimaal vijftig landen worden geratificeerd. Na de vijftigste ratificatie (Honduras, 24 oktober 2020) treedt het verdrag nu officieel in werking op 22 januari 2021. Het is dan bindend voor de staten die het al hebben geratificeerd, en al degene die volgen.

Foto
Actie bij Vliegbases Volkel, Pax voor Vrede.

Aanleiding tot het verdrag was de frustratie van vele landen over de geringe vorderingen binnen het Non-Proliferatie Verdrag uit 1970 dat de verspreiding van kernwapens beperkt. Artikel VI van het Non-Proliferatie Verdrag verplicht alle staten, ook de kernwapenstaten, tot volledige nucleaire ontwapening onder strenge internationale controle. Daar schort het al decennia lang aan, vandaar dat een nieuw verdrag (TPNW) werd opgesteld dat kernwapens per direct verbiedt.
TPNW verbiedt de lidstaten die het ondertekend hebben een reeks van kernwapenactiviteiten waaronder het ontwikkelen, testen, produceren en inzetten van kernwapens of het doorgeven of ontvangen van kernwapens van andere staten, het toestaan van kernwapens op hun grondgebied en het ondersteunen, aanmoedigen of het bewegen van anderen tot het ondernemen van deze verboden activiteiten. Het verdrag verklaart ook de dreiging met kernwapens illegaal.

Nederland en TPNW

Nederland nam, als enige NAVO-land, in 2017 wél deel aan de onderhandelingen over het kernwapenverdrag TPNW, maar ondertekende het destijds niet. Die Nederlandse deelname was desalniettemin baanbrekend, omdat de NAVO grote druk uitoefende op lidstaten om de onderhandelingen te boycotten.

De Nederlandse regering nam in 2017 in haar regeringsverklaring bovendien op dat zij zich, binnen bondgenootschappelijke verplichtingen, actief zal blijven inzetten voor een kernwapenvrije wereld.


1 Eerder, 8 januari 2021, gepubliceerd op www.nvmp.org/onlinebijeenkomst.
(terug)
2 Het balieberaad bestaat uit Raad van Kerken, Greenpeace, Pugwash, Rode Kruis, Humanistisch Verbond, Mayors for Peace, IALANA (International Association of Lawyers Against Nuclear Arms) en NVMP (Nederlandse Vereniging voor Medische Polemologie - Artsen voor Vrede).
(terug)