Welkom
Overgenomen
Solidariteit "overgenomen"

Sneevliet Herdenkingscomité 13 april - 1942 - 16 oktober

Online herdenking zondag 18 april 2021 - 12.30 uur

H. Sneevliet W. Dolleman R. Witteveen J. Koeslag J. Roebers
A. Menist J. Edel J. Schriefer C. Gerritsen A. IJmkers
Foto gedenksteen begraafplaats Westerveld

Ieder jaar organiseert het Sneevliet Herdenkingscomité op of omstreeks 13 april een herdenkingsbijeenkomst voor de gevallen revolutionair-socialistische verzetsstrijders. Dit jaar is er een online herdenking op zondag 18 april 2021 om 12.30 uur, via:  www.sneevlietherdenking.nl.

Het comité draagt er zorg voor dat bij het monument bloemen worden gelegd. Bijdragen daarvoor zijn zeer welkom, evenals donaties die van belang zijn voor de instandhouding van het monument en de zekerstelling van de toekomst van het comité. Het IBAN nummer is: NL39INGB0000223776, t.n.v. penningmeester Sneevliet Herdenkingscomité, Amsterdam.

Mededelingen

* Op 23 juli wordt de Chinese Communistische Partij honderd jaar oud. Sneevliet speelde een belangrijke rol in de vroege jaren van deze partij. Het Herdenkingscomité organiseert op zondag 2 mei om 17:00 uur een lezing van Tony Saich. over Sneevliets activiteiten in China. Saich publiceerde in 1990 een bronnenuitgave over het onderwerp en vorig jaar verscheen tevens een boek van zijn hand. De lezing is te volgen via onze website, www.sneevlietherdenking.nl.
* De drie uitgaven van het Herdenkingscomité en de biografieën van Henk Sneevliet en Ab Menist zijn op dezelfde website gedigitaliseerd.

* Via www.delpher.nl, een initiatief van de Koninklijke Bibliotheek, zijn de kranten van de revolutionair-socialistische beweging (De Arbeid, De Baanbreker, De Nieuwe Fakkel, Spartacus) digitaal te raadplegen. Op de website van het Internationaal Instituut voor Sociale Geschiedenis is het gehele Sneevliet-archief digitaal in te zien.
* Er zijn nog exemplaren beschikbaar van het gedenkboek Wij moesten door uit 2002. Te bestellen door zes euro (inclusief verzendkosten) over te maken naar: IBAN nummer NL39INGB0000223776, t.n.v. penningmeester Sneevliet Herdenkingscomité, Amsterdam.

Correspondentieadres comité: Ron Blom, Maldenhof 487, 1106 EP Amsterdam.