Leden FNV Spoor wijzen massaal cao-voorstellen NS af

Acties en stakingen lijken onvermijdelijk

FNV Spoor (21-08-2022)

Met een ruime meerderheid van 96 procent van de stemmen hebben de leden van FNV Spoor het cao-bod van NS afgewezen. Acties en stakingen op het spoor lijken daardoor onvermijdelijk geworden. Na vijf moeizame onderhandelingsrondes was er zon onoverbrugbare kloof tussen onze cao-eisen en het bod van NS dat wij volledig uit onderhandeld waren.

Afbeelding vrijwel lege perrons
Binnenkort weer lege stations door stakingen bij NS!

Zo eisen wij, de leden van FNV Spoor, automatische prijscompensatie, zodat we er niet in koopkracht op achteruitgaan, plus een verbetering van de koopkracht van 100 euro per maand. NS komt niet verder dan een loonbod van 8 procent over een periode van 2,5 jaar (3,2 procent per jaar). Met dit bod gaan we er met de hoge inflatie fors in koopkracht achteruit.

NS weigert afspraken te maken

Verder weigert de NS concrete afspraken te maken om de maximale pensioenopbouw terug te brengen. Ook wil ze de regeling 'vervroegd uittreden' naar de wettelijke maximale looptijd niet verlengen. Daarnaast wijst NS afspraken af, waarmee we in sociale en gezonde roosters kunnen werken, zoals minder weekeinden en eerder stoppen met nachtarbeid. Bovendien weigert NS de jeugdloonschalen uit de cao te halen. Zo maakt ze het werken bij NS, waar de werkdruk mede door het grote personeelstekort de laatste tijd enorm oploopt, er bepaald niet aantrekkelijker op! Het lijkt erop dat NS hiermee bewust de vacatures in stand wil houden en de negatieve gevolgen - zoals aanhoudende werkdruk, te veel bijsturing, te volle diensten, werken in sociaal onveilige situaties en lange wachtrijen voor de loketten door ons wil laten dragen.

NS heeft naast dit aanbod de keuze gegeven om voor een 'platte poen cao' te kiezen. Dit is een cao met een looptijd van één jaar met een loonbod van 4,5 procent en verder geen enkele cao verbetering. Ook dat bod is met ruim 90 procent van de stemmen massaal weggestemd.

Uitslag ledenraadpleging

Na correctie van de ongeldige stemmen, door het ontbreken van geldige lidmaatschapsgegevens en dubbele stemmingen te verwijderen, ziet de uitslag er als volgt uit:

96% tegen optie 1, 93% tegen optie 2, 90% voor actie

Ultimatum in voorbereiding

Inmiddels hebben we ons dus massaal uitgesproken tegen deze voorstellen van NS en zijn we bereid tot acties en stakingen te komen. We gaan ons nu richten op het ultimatum dat we NS gaan stellen.

Afhankelijk van de uitslagen van de andere vakbonden (CNV, VHS en VVMC) gaan we ons samen beraden over wanneer en welke acties we organiseren. Ons ultimatum zal aansluiten op onze voorstellenbrief. Bekijk de voorstellenbrief.

Doodzonde dat het zover moet komen

Het is doodzonde dat NS het zover heeft laten komen. We hebben tijdens corona Nederland mobiel en bereikbaar gehouden en beseffen heel goed dat we gedurende de acties de reizigers raken.
Dat is spijtig, maar de overlast is onvermijdelijk. Deze cao-strijd is ook in het belang van de reizigers. We zien nu dat NS de vacatures niet ingevuld krijgt en dat er daarom treinen uitvallen en de sociale veiligheid ernstig onder druk staat. Er is een fatsoenlijke cao nodig om dat tij te keren.

Wanneer we NS het ultimatum stellen en tot acties oproepen, is dat een strategische keuze. Dus of dat al snel na vandaag of nog langer op zich laat wachten, daarover is nu nog niks te zeggen. De uitslag is duidelijk, dus zodra wij oproepen in actie te komen, weten wij dat we op allen kunnen rekenen.