Spuiplein Den Haag tijdens troonrede

"FNV Voor 14" protesteer tegen te kleine verhoging minimumloon

Yvette de Vries/FNV (1)

"FNV Voor 14" voert op Prinsjesdag, tijdens het voorlezen van de troonrede door Koning Willem-Alexander, actie in Den Haag. Ze protesteert daarmee tegen de te kleine voorgestelde verhoging van het wettelijk minimumloon (WML) van 10 procent per 1 januari 2023.

Birsen Yavuz, campagneleider "FNV Voor 14": Het kabinet heeft aangegeven dat het met deze 10 procent verhoging zorgt voor behoud van koopkracht, maar dat is onzin. Het minimumloon loopt al tientallen jaren achter bij de gemiddelde loonontwikkeling en Nederland voldoet ook niet meer aan de Europese norm voor het nationale minimumloon.

Europese wetgeving

Op 14 september jl. stemde het Europees Parlement in met een nieuwe we" tgeving. Voortaan moet 60 procent van het mediaanloon (het loon precies in het midden van alle lonen in een land [dus 50 procent is lager en 50 procent is hoger] de norm zijn voor het bepalen van de hoogte van het minimumloon. Voor Nederland betekent dit dat het minimumloon minimaal 14 euro per uur moet zijn. Het huidige minimumloon is 10,67 euro.

Yavuz: Het kabinet kan er nu echt niet meer omheen. Het minimumloon moet omhoog naar minimaal 14 euro per uur en wel direct. Er is ook genoeg rijkdom, die moet alleen eerlijker verdeeld worden. Veel bedrijven maken gigantische winsten en ook het aantal vermogende particulieren neemt alsmaar toe. Die 10 procent is dus een farce.
De 10 procent verhoging komt in plaats van de eerder beloofde verhoging van 7,5 procent in drie stappen, maar het is niet voldoende om de koopkracht te behouden. Bovendien is de verhoging van 10 procent inclusief de reguliere stijging. Die vindt twee keer per jaar plaats, op 1 januari en 1 juli, op basis van de gemiddelde loonstijging.

Protest

Het protest, een tegengeluid op de kabinetsplannen voor het minimumloon, vindt plaats op het Spuiplein in Den Haag. Er worden leuzen gekrijt en stickers en flyers uitgedeeld. De actie start om 13.00 uur en duurt tot 15.00 uur. Bianca Wilke, activist van "Voor 14" en werkzaam in de Sociale Werkvoorziening, is ook bij de actie in Den Haag. Met de naderende winter maak ik mij extra zorgen, vanwege de hoge energieprijzen.

Voor 14-campagne

"FNV Voor 14" voert sinds april 2019 actie voor verhoging van het wettelijk minimumloon naar minimaal 14 euro per uur. Inmiddels is in veel cao's ook een minimumloon van 14 euro per uur afgesproken, maar "FNV Voor 14" wil dat dit wettelijk wordt geregeld.

Yavuz: Met onze campagne hebben we verhoging van het minimumloon op de politieke agenda gekregen, en voor het eerst in vijftig jaar wordt het extra verhoogd, maar 10 procent is veel te weinig. Het kabinet negeert hiermee de roep uit de samenleving om het minimumloon substantieel te verhogen.

(1) Eerder, 15 september 2022, verschenen op fnv.nl.