Vakbeweging en klimaat

Loop 19 juni mee met de FNV - Klimaatmars Rotterdam

FNV Netwerk Klimaat in oprichting

De klimaatcrisis is nu! Hitterecords sneuvelen, soorten sterven massaal uit. De komende jaren zijn cruciaal om gevaarlijke klimaatopwarming te voorkomen. Toch kiest Kabinet Rutte IV wéér de kant van degenen die voor de klimaatcrisis verantwoordelijk zijn. Terwijl we niet langer kunnen wachten met het aanpakken om de oorzaken van de klimaatcrisis en het in gang zetten van een sociale en rechtvaardige transitie naar een groene economie. Daarom gaan we zondag 19 juni de straat op in Rotterdam, Binnenrotte, 13:00 uur.

De FNV is medeorganisator van de klimaatmars en ons Netwerk Klimaat organiseert een FNV-blok tijdens de mars! Meld je hier aan!

Demo met FNV spandoek Samen werken aan een beter klimaar!

Rutte IV laat oorzaken klimaatcrisis ongemoeid

De miljarden die het kabinet uitgeeft om de klimaatcrisis te bestrijden, houden het systeem dat deze crisis veroorzaakt in stand. Een systeem waarbij (de winsten van) grote bedrijven leidend zijn en planeet en mensen op de tweede plaats komen. Geld pompen naar grote vervuilers om te vergroenen, zonder klimaatplicht en dus democratische controle, is geld in een bodemloze put gooien. De FNV wil een rechtvaardige transitie met goede arbeidsvoorwaarden en arbeidsomstandigheden; waarbij de grote vervuilers opdraaien voor de kosten!

Netwerk Klimaat FNV

De FNV zet zich in om die rechtvaardige transitie naar een groene economie zo snel mogelijk te realiseren. Deze transitie kan, na alle verloren tijd, niet anders dan razendsnel verlopen. Dat betekent óók: schuring, sectoren die moeten inkrimpen of razendsnel groeien, werknemers die moeten worden omgeschoold en overgeplaatst.
Die transitie zal alleen rechtvaardig en sociaal gebeuren, wanneer wij ons daarvoor organiseren! Verschillende leden hebben daarom het Netwerk Klimaat FNV opgericht: een verzamelplek voor mensen, ideeën en acties/activiteiten rond het thema klimaat binnen de vakbeweging. Teken de petitie!

Solidariteit met allen die de gevolgen voelen

Nu al voelen mensen in het globale zuiden de gevolgen van de klimaatcrisis, terwijl zij die niet hebben veroorzaakt. Nu al heeft de wereld te maken met overstromingen, droogte, extreme hittegolven en massaal uitsterven van planten en dieren. De ‘veilige’ grens van 1,5 graad maximale opwarming die in Parijs in 2015 is ‘afgesproken’, raakt snel uit zicht. Op 19 juni staan we ook in solidariteit met iedereen die nu al de gevolgen van de klimaatcrisis ervaren.