Actiecomité Red het Pensioenstelsel

Nieuwe cijfers grootste pensioenfondsen

Jan Ilsink

Heet van de naald, hier de financiële resultaten van de vijf grootste pensioenfondsen van Nederland eind 2021, gebaseerd op de bekende kwartaalberichten van deze fondsen.

De totale pensioenvermogens zijn in 2021 gestegen met ruim 158 miljard euro tot het astronomische bedrag van 1.859 miljard euro. Dat is ons uitgesteld loon, uitsluitend bestemd voor goede en geïndexeerde pensioenen.

Indexatie

De totale, eenmalige kosten van de inhaalindexatie vanaf 2008 tot en met 2020 zouden maximaal 47,1 miljard euro bedragen. Dus alleen al uit de stijging van het pensioenvermogen van 158 miljard is die inhaalindexatie ruim drie keer te betalen.
Het niet indexeren en het niet uitkeren van de 'inhaalindexatie' is een vorm van gelegaliseerde diefstal door een onbetrouwbare overheid. Het inmiddels meer dan dertien jaar niet indexeren van aanvullende pensioenen is volledig onbegrijpelijk.

De conclusie is ondubbelzinnig: er is geen enkel pensioenprobleem dat niet opgelost kan worden binnen het huidige stelsel en er is geen enkel noodzaak voor het miljarden verslindende  project van een nieuw pensioenstelsel dat praktisch niemand meer begrijpt.
Pas de systematiek van de rekenrente aan en stop met de waanzin van een zeker debacle van een nieuw pensioenstelsel.

Demonstratie 12 februari

Op 12 februari gaan we eindelijk de straat op voor onze inkomenseisen: handhaving koppeling minimumloon aan AOW en volledige indexatie van de pensioenen! De SP heeft het initiatief genomen en andere organisaties hebben zich erbij aangesloten zoals 50+ en Red het Pensioenstelsel. Om 14.00 uur verzamelen we in Park Transwijk te Utrecht. Meld je aan via doemee.sp.nl/pensioenactie

Petitie

Het FNV Inkomen Offensief, een initiatief van een aantal kaderleden, roept het FNV-Bestuur en het Ledenparlement op de afkalving van FNV te keren met een brede campagne rond het inkomen van de leden:
* automatische prijscompensatie,
* verhoging minimumloon en handhaving koppeling met AOW, en
* volledige indexatie van de pensioenen, inclusief inhaal- en herstelindexatie.

Teken de petitie hier: petities.nl FNV voor een inkomenoffensief loon en pensioen.

Logo FNV Inkomen Offensief