Klimaatcrisis en vakbeweging

Steun de oprichting van het Netwerk Klimaat FNV!

FNV (1)

In een tijd waarin we alles op alles moeten zetten om de klimaatcrisis te bestrijden, zijn werkende mensen in Nederland op zoek naar een nieuw verhaal. Over hoe we werk en inkomen kunnen organiseren op een manier die in balans is met onze kwetsbare planeet. De kennis en organisatiekracht van werknemers moet overal worden ingezet om de klimaatcrisis aan te pakken!

De FNV heeft de afgelopen jaren goede stappen gezet op klimaatgebied, maar om serieus werk te maken van onze klimaatinzet, mag er nog een flinke schep bovenop. Voor leden die op dit thema aan de slag willen (in hun sector of regio), is het nu moeilijk om de juiste persoon of plek te vinden. Er is bovendien een enorme informatieachterstand in te lopen. Voor mensen buiten onze vakbond die zich zorgen maken om het klimaat, is de FNV nog vaak geen logische bondgenoot.

Teken de petitie

Daar willen we met de oprichting van een Netwerk Klimaat FNV verandering in brengen.(2) Door deze oproep te tekenen naar het FNV-bestuur wordt het draagvlak voor een Netwerk Klimaat zichtbaar. Tijdens het FNV ledencongres op 12 en 13 april lanceren we onze inzet voor dit netwerk officieel! Hopelijk wordt er dan nog voor de zomer tot oprichting van het netwerk overgegaan en kunnen we aan de slag. Graag ook jouw handtekening voor een Netwerk Klimaat FNV. Ga naar de petitie.

Waarom belangrijk?

No jobs on a dead planet, kunnen we lezen in de klimaatvisie van de FNV.(3) De klimaatcrisis is niet iets waar we pas over tien jaar of vanaf 2050 mee te maken krijgen. De crisis is nu! Iedere werknemer en werkneemster - met name in sectoren als metaal, bouw, agro/voedsel, transport, mobiliteit, in de industrie en de luchtvaart - zal de komende jaren geconfronteerd worden met grote veranderingen. De strijd tegen de klimaatcrisis betekent voor sommige sectoren dat ze moeten groeien, andere dat ze radicaal krimpen of iets anders produceren. Die transitie zal alleen rechtvaardig, eerlijk en sociaal gebeuren, wanneer de FNV daarvoor voor organiseert.

Het Netwerk Klimaat moet een verzamelplaats worden voor mensen, ideeën en acties/activiteiten rond het thema klimaat binnen de vakbeweging. We creëren een logische plek waar (nieuwe) leden elkaar op dit thema kunnen ontmoeten en organiseren. Ook voor de klimaatbeweging zal dit netwerk een perfecte ingang zijn voor samenwerking met de vakbond. Als we een officieel FNV-netwerk worden, brengt dit ook de benodigde ondersteuning en middelen vanuit de FNV met zich mee.

(1)Eerder, 12 april 2021, gepubliceerd op www.fnv.nl/petities/petitie-netwerk-klimaat-fnv
(2)De oprichting van een 'netwerk' is een manier waarop leden van de FNV zich kunnen organiseren rond een thema dat ze belangrijk vinden. Meer informatie hoe een netwerk werkt en welke netwerken er al zijn bij de FNV zie: deze link
(3)De Klimaatvisie van de FNV: hier