Voor behoud van koppeling AOW voor senioren

Terugblik bliksemactie rondetafelgesprek 'Koopkracht van ouderen'

FNV Senioren (1)

Donderdag 10 maart jl. was er een rondetafelgesprek Koopkracht van ouderen in de Tweede Kamer. Deze gelegenheid heeft FNV Senioren aangegrepen voor een bliksemactie bij het tijdelijke Tweede Kamergebouw in Den Haag. Het gaat namelijk al heel lang niet goed met de koopkracht van senioren.

Als FNV zijn wij boos over de geplande ontkoppeling van de AOW, als in 2024 het minimumloon extra wordt verhoogd met 7,5 procent. Dit geluid hebben onze kaderleden van FNV Senioren luid en duidelijk naar de Tweede Kamer overgebracht.

Bliksemactie en Position paper

Dat de koopkracht van senioren achterloopt, bleek ook uit de Position paper dat de FNV naar de Tweede Kamer stuurde voorafgaande aan het rondetafelgesprek. Het verhaal werd levendig gemaakt door twee kaderleden van FNV Senioren, Leny Gubbi en Jaap Gönning samen met Willem Noordman (Dagelijks Bestuurder FNV), die hun verhaal konden doen tijdens de actie ten overstaande van verschillende Kamerleden van verschillende politieke oppositie- en coalitiepartijen. Ook stond er een aantal actieborden die aandacht trokken voor het behoud van de AOW-koppeling met het Wettelijk Minimum Loon (WML) voor 2024.
Willem Kanbier, tevens kaderlid van FNV Senioren, voegde daar nog een strategische observatie aan toe: Het kabinet stelt het besluit over het hogere minimumloon en de AOW-koppeling gewoon uit tot 2023 wanneer er een nieuwe Eerste Kamer zit, omdat ze daar nu geen meerderheid hebben. Het wordt dus een langere strijd waarbij de verkiezingen van de Provinciale Staten essentieel worden.

Foto op Bezuidenhoutseweg, Den Haag
Kamerleden van coalitie en oppositie luisteren naar Kaderleden FNV Senioren
en Dagelijks Bestuurder van de FNV Willem Noordman tijdens
bliksemactie bij nieuwe Tweede Kamer. Foto FNV.

Rondetafelgesprek Koopkracht van ouderen

In de Tweede Kamer werd het FNV-standpunt over de geplande ontkoppeling ook nog eens stevig verwoord door Willem Noordman, met de vraag: Wat is en was het doel van de AOW? . Met het antwoord: Om te zorgen dat iedere oudere minimaal een leefbaar inkomen heeft! . Daarom is de koppeling met het minimumloon volgens Noordman volstrekt logisch.
Bekijk hier de opname van het gehele rondetafelgesprek waarin Willem Noordman onder andere namens de FNV het woord voert. Neem voor vragen over dit onderwerp contact op via .

(1) Eerder, 17 maart 2022, gepubliceerd op fnv.nl.