Een bericht uit de horeca - demonstratie in Den Haag, 27 augustus 2023

Barista's Lupi staan op tegen onrechtvaardigheid

Horeca United (1)

Logo Horeca United: 4 vuisten 4 pullen bier

Eerst ter informatie. Lupi Coffee is een Italiaanse keten van espressobars waar een barista de koffie bereidt en serveert. Een groep van zes barista's en de 'doe-het-zelf vakbond' Horeca United voeren een campagne met eisen voor looncompensatie en veranderingen in de bedrijfsvoering van Lupi Coffee waarin het personeel uitgebuit wordt. Het doel van de campagne is zorgen dat de werkne(e)m(st)ers worden betaald volgens de gemaakte afspraken en voorkomen dat collega's in de toekomst in dezelfde situatie verzeild raken.

Tot nu toe weigert de eigenaar van het bedrijf in te gaan op de eisen. Horeca United voerde verschillende flyer acties in Den Haag en Leiden. Zondag 27 augustus aanstaande is er een demonstratie in Den Haag.

Onaanvaardbare arbeidsvoorwaarden en contracten

Slechte arbeidsomstandigheden zijn helaas niets nieuws in de horeca. Voor nieuwe werknemers bij Lupi Coffee komen de twijfels al voordat hun contract is getekend. Namelijk als ze eerst een verplichte cursus naar tevredenheid van de werkgever hebben afgerond. Deze 'barista cursus' kost hun 290 euro, na voltooiing volgt een contract vol illegale bepalingen dat onmiddellijk moet worden ondertekend.

Eenmaal aan het werk worden de misstanden duidelijk. Ten eerste wordt een werkdag van tien uur verwacht zonder pauzes met een uurloon onder het minimum van de cao Horeca. Ten tweede wordt geëist om 18.00 uur uit te klokken en daarna de winkel schoon te maken - in hun 'vrije tijd' dus.
Toen sommige barista's ontslag namen, werd 290 of 580 euro van hun laatste loonbetaling ingehouden 'voor de cursus'. Verschillende oud-werknemers besloten hulp te zoeken bij onze bond. Sinds juni voeren we samen een campagne tegen het ingehouden loon en voor verbetering van de arbeidsomstandigheden bij Lupi Coffee.

Intimidatie

Nadat een aangetekende 'eisenbrief' naar de eigenaar niet werd beantwoord, begon onze bond te flyeren bij de vestigingen van Lupi Coffee in Leiden en Den Haag. De boze eigenaar, Hossein Akef, besloot wraak te nemen. De avond na een actie in Den Haag vond Defne, één van de deelnemende oud-werknemers, bij haar huis en in haar buurt overal posters. Daarop haar naam, foto en adres, waarop stond dat Defne die onlangs uit Turkije was geëmigreerd, geld van Lupi had gestolen. Met een racistische en seksistische ondertoon trad de eigenaar respectloos op. Uiteraard is aangifte gedaan bij de politie. Defne sluit zich inmiddels thuis op, laat de deurbel en telefoon gaan uit angst voor een confrontatie met haar ex-baas.

Deze zaak weerspiegelt de trieste realiteit van een groot deel van de horecasector in Nederland: straffeloosheid, corruptie, intimidatie, vergezeld door een apathische opstelling van de overheid. Voor de horecawerknemer met een onzeker nul urencontract zijn de door de staat geboden middelen schaars, in het bijzonder voor arbeidsmigranten. Ondanks een ernstig personeelstekort behoort het horecapersoneel nog steeds tot de slechtst betaalde werknemers van Nederland. Werkgevers klagen over hun hoge kosten en geringe faciliteiten en achten zich gedwongen het personeel karig te betalen. De vraag waarom zoveel werknemers uit de horecasector vertrekken en daar nooit meer terugkeren, is zinloos. Zie de wraak en intimidatie door de boze baas Hossein Akef.
Overigens, de Nederlandse overheid is medeplichtig aan deze leegloop door niets te doen om de cao te handhaven. Bovendien is ze met name voor jonge arbeidsmigranten onbereikbaar. De geringe frequentie van arbeidsinspecties en het uitblijven van maatregelen maken het mogelijk dat werkgevers de regelgeving volledig omzeilen.

The Best Barista - tekening tevreden barista schenkt koffie in
Bron: Freepik

Tijd voor actie

Na de aankondiging van de campagne zijn twee politieke partijen (Haagse Stadspartij en SP) van plan schriftelijke vragen in te dienen bij de Haagse gemeenteraad over de praktijken van Lupi Coffee. Verdere steun komt van de groep rond de website van Doorbraak die zich bij de acties heeft aangesloten en daarover bericht.(2) Veel mensen tonen hun steun door online hun mening te geven en zelfs de espressobars binnen te gaan om hun verontwaardiging over het management uit te spreken.

De flyer acties gaan door, maar de eigenaar weigert met de vakbond om tafel te gaan zitten. Via zijn advocaat dreigt hij ongegrond met juridische stappen. Horeca United laat zich niet intimideren door deze praktijken en kondigt een demonstratie aan op 27 augustus in Den Haag.

((1) Horeca United is bereikbaar via of .
Zie ook: Baristas eisen gestolen loon terug in ultimatum aan oud-werkgever, horeca-united.nl
(2) Nieuwe campagne: Lupi-werknemers vechten tegen stelende baas!, horeca-united.nl
Campagne tegen Lupi Coffee groeit: HSP en SP stellen raadsvragen, www.doorbraak.eu