Studenten en medewerkers universiteiten in actie

Mei van Bezettingen

End Fossil: Occupy! (1)

Persbericht, voor onmiddellijke publicatie, 8 mei 2023

Universiteit Utrecht bezet door End Fossil: Occupy!
'Mei van Bezettingen' is begonnen

Logo End Fossil Occupy NL

De 'Mei van Bezettingen' georganiseerd door End Fossil: Occupy! wordt afgetrapt met een bezetting van Universiteit Utrecht. De komende dagen zullen ook universiteitsgebouwen in Amsterdam, Rotterdam, Eindhoven, Delft, Wageningen en Velp worden bezet om universiteiten aan te zetten tot het verbreken van de banden met de fossiele industrie.

[Utrecht, 8 mei 2023] Tientallen studenten en medewerkers hebben sinds vanochtend 10:00 de universiteit in Utrecht bezet. De komende dagen zullen ook universiteiten in Delft, Eindhoven, Rotterdam, Amsterdam, Wageningen en Velp worden bezet. Deze bezettingen volgen de internationale golf van acties onder de noemer End Fossil: Occupy!, met tientallen bezettingen in onder andere het Verenigd Koninkrijk, Portugal, Spanje en Duitsland. Studenten eisen dat de banden tussen de universiteiten en de fossiele industrie worden verbroken. In Utrecht wordt een hal bezet en er worden workshops over onder andere (klimaat)activisme en kolonialisme georganiseerd, open voor alle studenten en medewerkers. Colleges worden niet verstoord.

VU verbreekt banden met fossiel

Een paar maanden eerder zijn de UvA in Amsterdam, de EUR in Rotterdam en de TU in Eindhoven al bezet door studenten en medewerkers. De bezettingen in Amsterdam en Rotterdam zijn toen beëindigd door inzet van de politie. De groepen eisen van alle universiteiten in Nederland dat zij "alle banden met de fossiele industrie verbreken en volledig transparant zijn over wie financiert en samenwerkt met de universiteit". Mede dankzij deze bezettingen is het eerste grote succes al behaald: de VU in Amsterdam heeft in april aangekondigd dat zij als tweede universiteit ter wereld de banden met de fossiele industrie zullen verbreken. "De eerste dominosteen is omgevallen. De VU heeft laten zien dat het kan en daar kunnen andere universiteiten niet meer omheen," volgens Charlie, OccupyEUR.

Misinformatie stoppen

End Fossil: Occupy! is een wereldwijde campagne bestaande uit lokale actiegroepen die strijden voor klimaatrechtvaardigheid en zich richten op onderwijsinstituten. Met bezettingen richten ze de aandacht op de klimaatcrisis. "Het feit dat universiteiten nog steeds de fossiele industrie legitimeren door te pronken met hun samenwerkingen is bizar: het is 2023, laten we ons daarnaar gedragen," stelt Bobbie, End Fossil: Occupy! Utrecht, "zeker op een plek waar mensen worden voorbereid op hun toekomst, zou er geen ruimte moeten zijn voor bedrijven die diezelfde toekomst kapot maken." De grote vervuilers die hoogleraren financieren, bijdragen aan onderzoeksprojecten en nadrukkelijk aanwezig zijn op carrièredagen zijn volgens de studenten een groot probleem. "De fossiele industrie heeft decennia lang actief desinformatie verspreidt om klimaatbeleid te voorkomen. Het is schokkend dat een instituut dat volledig draait om wetenschap, toch blijft samenwerken met een industrie die de wetenschap compleet negeert," aldus Bobbie. Naast de hoofdeis hebben de verschillende groepen ook lokale eisen specifiek gericht op hun universiteit.

Wereldwijde campagne

De bezettingen maken deel uit van een internationale campagne onder de noemer End Fossil: Occupy!, opgezet als vervolg op de massale jongerenklimaatstakingen van 2019 en gericht op het inblazen van nieuw leven in de jongerenbeweging. Organisaties als University Rebellion, Scientist Rebellion en lokale krakers- en studentengroepen hebben zich inmiddels aangesloten bij de campagne. Dat de bezettingen plaats vinden in mei is geen toeval. De internationale campagne is deels geïnspireerd door de studentenbeweging uit 1968, die begon dat jaar begon in mei in Frankrijk en uiteindelijk resulteerde in de grootste internationale staking ter wereld. De studenten gebruiken een deel van de tactieken van toen opnieuw, ze "eisen hun universiteit terug", creëren een alternatief studieprogramma en slapen in de gangen.

Bezetters met spandoek University Rebbellion
Bezetting in Utrecht

Persbericht, voor onmiddellijke publicatie, 8 mei 2023

Erasmus Universiteit voor de derde keer bezet door OccupyEUR
"We blijven totdat onze eisen worden ingewilligd"

Nu Universiteit Utrecht al bezet is, moet vandaag ook de Erasmus Universiteit in Rotterdam er voor de derde keer aan geloven: de universiteit is bezet door studenten en medewerkers die een eind eisen van fossiele samenwerkingen, studieschuld, ontoegankelijkheid en precaire werkomstandigheden.

[Rotterdam, 9 mei 2023] Tientallen studenten en medewerkers hebben sinds vanochtend 11:00 de Erasmus Universiteit in Rotterdam bezet. Deze bezetting volgt de internationale golf van acties onder de noemer End Fossil: Occupy!, met tientallen bezettingen in onder andere het Verenigd Koninkrijk, Portugal, Spanje en Duitsland. Gisteren werd in Utrecht de Nederlandse golf van bezettingen afgetrapt, en na Rotterdam zullen ook universiteiten en hogescholen in Delft, Eindhoven, Rotterdam, Amsterdam, Wageningen en Velp worden bezet. In Rotterdam zijn er gastcolleges en workshops georganiseerd, er wordt muziek gemaakt en gespeecht. In de aangrenzende collegezaal kan het onderwijs ongehinderd doorgaan.
"Wij zijn voor een derde keer teruggekomen omdat onze eisen nog steeds niet zijn ingewilligd," licht Charlie van OccupyEUR toe, "daarom hebben we voor deze bezetting onze eisen specifieker gemaakt, met een precieze beschrijving van wat wij verwachten van het CvB." Zo eisen de actievoerders bijvoorbeeld dat de EUR het voorbeeld van de VU in Amsterdam volgt en alleen samenwerkingen aangaat met fossiele bedrijven als zij duidelijk kunnen bewijzen zich volledig te houden aan de doelen gesteld in het Klimaatakkoord van Parijs. "De eerste dominosteen is omgevallen. De VU heeft laten zien dat het kan en daar kunnen andere universiteiten niet meer omheen," volgens Charlie.
Naast dat OccupyEUR protesteert tegen de banden met de fossiele industrie, ageert de actiegroup ook tegen de precaire werkomstandigheden, zoals eindeloze tijdelijke contracten van medewerkers. Ook wil zij dat de toegankelijkheid van de campus wordt verbeterd, aangezien deze voor mensen met een fysieke beperking nog steeds een obstakel is. Met de onzekere financiële situatie van studenten in het achterhoofd, eist de actiegroep dat de universiteit een voorbeeld-rol neemt in het beëindigen van de schuldenlasten van studenten.
Een eerdere bezetting met deze eisen, in november 2022, eindigde in een gewelddadige ontruiming door de Mobiele Eenheid, het sluiten van alle universiteitsgebouwen en de arrestatie van meerdere studenten. De bezetting die hierop volgde in februari 2023 duurde langer, met meerdere studenten die de nacht op campus spendeerde. Ook nu is de actiegroep niet van plan na een dag te vertrekken. "Wij blijven totdat onze eisen zijn ingewilligd," licht Pjotr van OccupyEUR toe, "er is geen tijd meer voor eindeloze discussies en bureaucratie die uiteindelijk nergens toe leiden. Het is tijd voor actie!"

De bezettingen maken deel uit van een internationale campagne onder de noemer End Fossil: Occupy!, opgezet als vervolg op de massale jongerenklimaatstakingen van 2019 met als doel om de jongerenbeweging nieuw leven in te blazen. Organisaties als University Rebellion, Scientist Rebellion en lokale krakers- en studentengroepen hebben zich inmiddels aangesloten bij de campagne

Spandoeken en bezetters
Erasmus Universiteit Rotterdam

Persbericht, voor onmiddellijke publicatie, 9 mei

College van Bestuur van Erasmus Universiteit zet wéér politie in tegen studenten van OccupyEUR

Vanavond heeft het College van Bestuur (CvB) van de Erasmus Universiteit voor de derde keer dit academisch jaar de politie tegen haar eigen studenten ingezet. 12 activisten zijn gearresteerd. Eerder op de dag hebben tientallen studenten en werknemers van de Occupy EUR beweging het Erasmus gebouw bezet. Het is de derde bezetting van de actievoerders. Ze eisen dat de universiteit haar banden met de fossiele industrie verbreekt, betere werkomstandigheden biedt aan werknemers, een leidende rol neemt tegen studieschuld en de campus voor iedereen toegankelijk maakt. De actie groep weigerde de bezetting te beëindigen totdat het College van Bestuur deze eisen had toegezegd. In plaats van toezegging, koos het CvB voor gewelddadige arrestaties.

Vreedzaam protest

[Rotterdam, 9 mei 2023] De studenten hebben een gevarieerd programma georganiseerd om hun eisen kracht bij te zetten. Zo vond er een drag workshop plaats, bracht een hoogleraar zijn complete college naar de bezetting en traden er meerdere muzikanten op.
De studenten maakte met de actie vreedzaam gebruik van hun demonstratierecht, toch koos het bestuur van de EUR er voor om de politie te contacteren om haar eigen studenten hardhandig te laten arresteren. 12 studenten werden via de achteringangen van het Erasmus gebouw naar buiten gesleept en in busjes gestopt. Dit is niet voor het eerst: tijdens Occupy EUR's eerste bezetting op 28 november 2022 vonden ook een tiental arrestaties plaats. Toen verraste het CvB de studenten door de ME op hen af te sturen, in plaats van, zoals eerder gecommuniceerd, zelf langs te komen om met de bezetters in gesprek te gaan.

Persbericht, voor onmiddellijke publicatie, 11 mei 2023

College van Bestuur TU Eindhoven zet beveiligers in tegen vreedzame studenten. "Dit geweld is buitenproportioneel."

Studenten van University Rebellion TU/e bezetten bestuurskamer van het CvB om actie te voeren tegen de banden van de universiteit met de fossiele industrie. Het CvB heeft beveiligers ingezet die de studenten gewelddadig probeerden te verwijderen. Vooralsnog blijven de studenten de bestuurskamer bezetten.

[Eindhoven, 11 mei 2023]De Technische Universiteit Eindhoven is sinds vanmiddag door actievoerende studenten op vreedzame wijze bezet. Om 12:30 betraden studenten het Atlasgebouw om te protesteren tegen de banden die de TU/e heeft met de fossiele industrie. Als onderdeel van de actie namen drie studenten plaats in de bestuurskamer van de universiteit. De studenten zeiden pas te vertrekken nadat het CvB hun eisen ingewilligd zou hebben. Het CvB zette vervolgens beveiligers en brandweerlieden in om de studenten op een gewelddadige manier te verwijderen onder aanvoering van Robert-Jan Smits, voorzitter van het CvB.

Geen mandaat voor gebruik van geweld

Studenten zijn gewelddadig verwijderd door beveiligers, brandweerlieden en bestuursleden. Geen van hen heeft de autoriteit om gebruik te maken van geweld. Studenten werden aan hun armen en benen de bestuurskamer uitgetrokken, wat heeft geleid tot blauwe plekken en gescheurde kleding. "Het is ongekend wat het College doet," aldus woordvoerder Robin, University Rebellion TU/e, "dit geweld is buitenproportioneel. In plaats van op de eisen van de actievoerders in te gaan en de zorgen omtrent leefbaarheid en planeet serieus te nemen, heeft het CvB beveiligers de opdracht gegeven geweld tegen hun eigen studenten te gebruiken. Leden van het CvB zijn zelfs gaan meedoen en hebben studenten ook gewelddadig behandeld."
Eerder kwamen de universiteit en de politie ook al in opspraak door gebruik van geweld tegen dezelfde klimaatactivisten. Burgemeester Dijsselbloem stelde toen, in samenspraak met de politie, dat er veel te vroeg en te stevig is ingegrepen. [https://archive.ph/l8oC2]

Banden met fossiel

De bezetting van de TU is onderdeel van de wereldwijde campagne End Fossil: Occupy!, een netwerk van lokale groepen die (hoge) scholen en universiteiten bezetten om aandacht te vragen voor de klimaatcrisis en de banden tussen onderwijsinstituten en de fossiele industrie . "De universiteit: dat zijn wij, net zo goed als andere studenten en medewerkers," vult woordvoerder Robin aan. "Het is bizar een universiteit banden blijft houden met een industrie die zich tegen wetenschap en kennis keert, puur voor winsten." De groep in Eindhoven hoopt dat hun universiteit het voorbeeld van de VU in Amsterdam volgt, die heeft aangekondigd alleen nog maar samen te werken met bedrijven die demonstreren zich te houden aan het Parijsakkoord.

Lokale eisen

De lokale groep in Eindhoven eist dat de TU Eindhoven geen onderzoek laat sponsoren door de fossiele industrie, dat de fossiele industrie verboden wordt te lobbyen of promoten op banenmarkten, en geen geld aanneemt voor gunsten en diensten. Daarnaast eist de groep dat de universiteit transparant is in alle banden en samenwerkingen met commerciële partijen; en licht schetst op welke ethische richtlijnen externe samenwerkingen worden opgezet en beoordeeld. "We willen de universiteit zo ook democratischer maken, transparanter. De universiteit dient geen corporatie te zijn - en al helemaal niet door corporaties beïnvloed te worden," concludeert Robin.

Studenten in TUe
Eindhoven

'Mei van Bezettingen'

De actie in Eindhoven vormt onderdeel van een internationale actiemaand van End Fossil: Occupy!. Wereldwijd zijn er 57 universiteiten bezet of bezet geweest als onderdeel van End Fossil's 'Mei van Bezettingen'. Samen strijden de lokale groepen van deze beweging op een vreedzame manier voor klimaatrechtvaardigheid. In Nederland hebben er bezettingen plaatsgevonden in Utrecht, Delft, Rotterdam, Leiden en Velp. In zowel Delft als Rotterdam zijn de gebouwen ontruimt door de politie.

Persbericht, voor onmiddellijke publicatie, 16 mei 2023

'Mei van Bezettingen' is in volle gang

De 'Mei van Bezettingen' georganiseerd door End Fossil: Occupy! is vorige week afgetrapt met een bezetting van de Universiteit Utrecht. Aaneenvolgend zijn de Erasmus Universiteit Rotterdam, de TU Eindhoven, de TU Delft, en de Van Hall Larenstein Hogeschool te Velp bezet om de universiteiten en hogescholen aan te zetten tot het verbreken van de banden met de fossiele industrie. Vanmiddag zal ook een gebouw van de Universiteit van Amsterdam bezet word, later deze maand zal ook de Wageningen Universiteit bezet worden.

[Amsterdam, 16 mei 2023] De internationale beweging End Fossil: Occupy! heeft de maand Mei uitgeroepen tot bezettingsmaand onder het motto "In May we occupy!". De golf aan bezettingen bevindt zich inmiddels op de helft, waarvan alleen al in Nederland de vijf bovengenoemde bezettingen hebben plaatsgevonden. Internationaal gezien zijn er al tientallen onderwijsinstanties bezet, van Zweden tot Zambia en Lissabon tot Wenen. Hoewel elke groep autonoom is en de acties zelf opzet, is er altijd één eis die centraal staat: het verbreken van de banden tussen onze onderwijsinstellingen en de fossiele industrie. Hiernaast stelt elke groep ook lokale problemen aan de kaak, variërend tot meer inspraak in het bestuur van de universiteit en verdere democratisering van het onderwijs, tot het dekolonialiseren van vakken. Deze bezettingen hebben en zullen altijd plaatsvinden op een manier die het onderwijs niet verstoort.

Waarom er bezet wordt

End Fossil: Occupy! wil met de bezettingen aandacht vragen voor de klimaatcrisis en de rol van onderwijs- en onderzoeksinstanties hierin, met name universiteiten. Zo zijn de aanstichters van de opwarming van de Aarde en alle gevolgen van dien hebben nog steeds veel invloed op deze plekken: door onderzoek te financieren, buitengewone leerstoelen te betalen of het sponsoren van studieverenigingen en banenmarkten. "De fossiele industrie heeft decennia lang actief desinformatie verspreidt om klimaatbeleid te voorkomen. Het is schokkend dat een instituut dat volledig draait om wetenschap, toch blijft samenwerken met een industrie die de wetenschap compleet negeert," aldus perswoordvoerder Bobbie van End Fossil: Occupy! Utrecht. "Zeker op een plek waar mensen worden voorbereid op hun toekomst, zou er geen ruimte moeten zijn voor bedrijven die diezelfde toekomst kapot maken."

Repressie van onderwijsinstellingen

De bezette onderwijsinstellingen hebben verschillend gereageerd, variërend van quasi-constructieve gesprekken tot scheldende bestuurders. De bezettingen in Rotterdam, Eindhoven, Delft en Velp zijn op harde hand door de politie ontruimd. Zo zijn er na de bezetting in Rotterdam 12 aanhoudingen verricht, en probeerde de TU Eindhoven zelfs illegaal het protest buiten de politie om te beëindigen. "Het is ongekend wat het College doet," aldus woordvoerder Robin van End Fossil: Occupy! TU/e, "dit geweld is buitenproportioneel. In plaats van op de eisen van de actievoerders in te gaan en de zorgen omtrent leefbaarheid en planeet serieus te nemen, heeft het CvB beveiligers de opdracht gegeven geweld tegen hun eigen studenten te gebruiken. Leden van het CvB zijn zelfs gaan meedoen en hebben studenten ook gewelddadig behandeld." Online circuleren foto's en video's van de voorzitter van het CvB, Robert-Jan Smits, die persoonlijk twee studenten over de grond heen sleept. Meerdere activisten hebben inmiddels aangifte gedaan van mishandeling.
De TU Eindhoven en politie eerder al berispt zijn door burgemeester Dijsselbloem voor het te snel en te gewelddadig ingrijpen bij een eerdere vreedzame bezetting door klimaatactivisten. Het versterkt het beeld dat sommige onderwijsinstellingen niet open staan voor een oplossing voor de klimaatcrisis, en een bezetting het liefst met geweld beëindigen.

Vooruitgang en succes

Sommige onderwijsinstellingen stellen zich echter constructiever op om de klimaatcrisis op te lossen. Zo heeft de Vrije Universiteit van Amsterdam, na aanmoediging en inspiratie door bezettingen van andere universiteiten, als tweede universiteit ter wereld toegezegd om alle banden met de fossiele industrie te verbreken. Het International Institute for Social Studies van de Erasmus Universiteit heeft toegezegd om alle geldstromen met de fossiele-, wapen- en tabaksindustrie te doen stoppen, en de Universiteit van Amsterdam heeft voorlopig een mortuarium ingesteld op nieuwe samenwerkingen met Shell.
Ook de Universiteit Utrecht heeft voorlopige toezeggingen gedaan: zij hebben de klimaatnoodtoestand uitgeroepen, beloven op korte termijn een volledig overzicht te publiceren van alle banden die ze heeft met de fossiele industrie, en beraden zich nog op een uitgebreide reactie op de eisen van de lokale bezettingsgroep. Deze is zich echter beducht op schijnvertoningen en nietszeggende beloften: "Het CvB heeft vandaag een kleine stap in de goede richting gedaan, maar dit is slechts het begin. Wij zullen terug blijven komen totdat onze eisen worden ingewilligd", aldus Bobbie.

Bezettingen in de toekomst

Vanmiddag is de actiemaand doorgegaan door de bezetting van de Universiteit van Amsterdam, waarna ook nog de Wageningen Universiteit bezet zal worden. Ook internationaal staan er nog vele bezettingen gepland deze maand. De groepen die deze maand bezet hebben, zijn echter nog niet klaar met hun werk: niet alle eisen zijn ingewilligd, en de studenten beloven terug te blijven komen tot dit wel het geval is.

Foto bezetting WUR - Squash fossil agriculture
Wageningen

Persbericht, 22 mei 2023

End Fossil slaat toe - bezetting van de duurzaamste universiteit doet groene imago in rook opgaan

Bezetting van Forum

Maandag, 22 Mei klokslag 8:00 uur, is Forum, het Hoofdgebouw van de Wageningen Universiteit & Research (WUR) Campus bezet. End Fossil, een coalitie van studentactivisten, accepteert het niet langer dat in tijden van klimaat en ecologische crisis, de zogenaamd 'Most Sustainable University' met 's werelds meest vervuilende industrie samenwerkt: de fossiele industrie. End Fossil bezet het gebouw sinds opening en zal het niet verlaten totdat de WUR per direct de banden met de fossiele industrie verbreekt.

Ook medewerkers uiten hun steun met een vijfdaagse voorleesmarathon van het laatste IPCC rapport. Het is hiermee de zevende universiteit die de afgelopen maanden bezet wordt.

Eisen

Door middel van speeches, banners en een brief communiceren de activisten hun drie eisen aan de WUR: decarbonize, democratize en decolonize. De bezetting van het Forum-gebouw heeft als direct doel banden met de fossiele industrie te verbreken. Deze industrie draagt enorme verantwoordelijkheid voor de klimaatcrisis en het vertragen van de broodnodige klimaatactie. Door samen te werken met de WUR, kunnen bedrijven als BP en Shell zich voordoen als groen en duurzaam, terwijl ze in de kern vervuilend zijn.

Dat de samenwerking met de fossiele industrie ondanks kritiek doorgezet wordt, is volgens de activisten een symptoom van een dieperliggend gebrek aan interne democratie binnen de universiteit. Grote bedrijven horen geen bestuurszetels te betrekken in het bestuur van de WUR. Studenten en medewerkers horen zelf hun bestuur te kiezen.

Wetenschappers moeten meer vrijheid krijgen om zich uit te spreken in het maatschappelijk debat en de banden met het bedrijfsleven moeten transparanter worden. Het is bijzonder onduidelijk in hoeverre de fossiele industrie invloed heeft op het bestuur en onderzoek van de WUR.

Het is bizar dat een kennisinstituut objectief onderzoek beweert te doen, terwijl het op ontransparante wijze samenwerkt met industrieën die de klimaatwetenschap decennia hebben beïnvloed en klimaatactie hebben vertraagd. De wetenschappelijke integriteit staat op het spel! vertelt Noor.

De studenten eisen dat de WUR de universiteit dekoloniseert. De studenten zien in de nauwe banden die de WUR onderhoudt met verschillende multinationals een voortzetting van het koloniale verleden. De universiteit is groot geworden door agrotechnologie te ontwikkelen die werd gebruikt voor de koloniale exploitatie van Indonesië.

In plaats van zich voordoen als groene universiteit, moet de WUR moet zichzelf kritisch in de ogen kijken.
De studenten eisen dat er geld beschikbaar wordt gesteld voor onderzoek naar de manieren waarop dit verleden nu nog doorwerkt in o.a. studieprogrammas en onderzoeken, en dat stappen worden gezet om de universiteit te decoloniseren en herstelbetalingen te doen.

Wereldwijde beweging

De bezetting van de WUR maakt deel uit van een wereldwijde End-Fossil - Occupy beweging die actievoert voor het verbreken van de banden tussen de fossiele industrie en kennisinstituten. In de voorgaande maanden zijn onder andere Eindhoven, Amsterdam en Delft bezet. De VU in Amsterdam heeft na de bezetting aangekondigd om samenwerkingen met de fossiele industrie te stoppen.
Dit stemt ons hoopvol, en wij zullen actievoeren totdat de WUR samenwerkingen met de meest vervuilende industrieën verbreekt, aldus woordvoerder Noor.

(1) Samengesteld uit persberichten, foto's End Fossil Occupy.