Acties streekvervoer

Solidariteitsverklaring

FNV Sector Senioren

FNV (streek)Vervoer gaat in week 6, van 6 tot en met 10 februari, acties voeren voor de verbetering van de CAO. Dat doet ze samen met overige bonden - het is een landelijk strijd.

De strijd gaat over verbetering van de inkomens en andere arbeidsvoorwaarden in het streekvervoer, zoals een generatiepact, de bestrijding van de te grote werkdruk en de versterking van de personeelsbezetting.

FNV site

We hebben hierover in de sectorraad senioren van 2 februari jongstleden gesproken. Wij zijn solidair met de FNV sectoren die opkomen voor de strijd voor inkomens en andere arbeidsvoorwaarden. Die solidariteit is overgebracht via ons contact in Amersfoort op 3 februari aan de landelijk coördinator voor de CAO, Zakaria Boufangachi, en aan de Algemeen Secretaris van de FNV Bart Plaatje. Het zou een goede zaak zijn wanneer deze verklaring ook geplaatst zou worden op de FNV site.

Op 6 februari 2023 is er in Amersfoort een manifestatie en daar zal de verklaring aangeboden worden.

Eisen

De sector senioren heeft in het voorjaar van 2019 een grote strijd gevoerd voor de pensioenen. We hebben de solidariteit van de vakbondsmensen als zeer positief ervaren. Het blijft onze taak onze solidariteit met de mensen in actie te blijven uitdrukken.
De acties in het streekvervoer gaan over het vastgelopen CAO overleg, waarin de prijscompensatie het hoofdpunt is. de eisen waren (en zijn):
loonsverhoging van 8 procent - vastleggen RVU regeling op 61 jaar tot 2024 - generatiepact, vanaf 63 jaar, 60 procent werken, 80 procent loon en 100 procent pensioenopbouw - werkdrukverlaging door personeelswerving - geen verslechteringen.

Het hoeft geen betoog dat we als senioren ons volledig kunnen vinden in deze eisen, we steunen de bonden dan ook volledig in hun strijd en wensen jullie veel succes.