Brede protestcoalitie nodig

Enkele opmerkingen over FNV, pensioenwet en PVV

Piet van der Lende

Onenigheid over de nieuwe pensioenwet suddert door in de nieuwe coalitie tussen PVV, BBB, NSC en VVD. Geen tekst in het regeerakkoord. Protesten van de FNV tegen ALLEEN de pensioenwet zullen leiden tot versterking van de PVV.

Op woensdag 17 januari 2024 publiceerde NOS Nieuws het volgende artikel: Discussie pensioenwet laait weer op door NSC, BBB en PVV. Citaat: De discussie over de nieuwe pensioenwet, de Wet toekomst pensioenen, laait opnieuw op in de Tweede Kamer. NSC, BBB en PVV hebben grote kritiek en stellen voor de wet op belangrijke onderdelen te wijzigen, zo bleek tijdens een Kamerdebat - zie verder. Er was dus grote onenigheid tussen de VVD aan de ene kant die de pensioenwet steunt en aan de andere kant BBB, NSC en PVV.

Gesteggel

In de loop van 2024 kondigden de vakbonden grote acties aan op het gebied van de pensioenen. Het gaat dan met name over het vroegpensioen voor mensen met zwaar werk. De Regeling Vervroegd uittreden verloopt en een nieuwe is nog niet afgesproken. De FNV is nu in actie voor een nieuwe regeling.

Woensdag 15 mei 2024 bleken de onderhandelingen over het nieuwe regeerakkoord langer te duren dan verwacht. Er was een 'bijna akkoord'. De redenen van de vertraging leken onduidelijk, maar de NOS meldde over de onderhandelingen: VVD en NSC wijzen achter de schermen naar elkaar. Volgens bronnen is er vandaag aan de onderhandelingstafel in ieder geval nog gesteggeld over de pensioenen. Eerder was de verwachting dat de onderhandelaars tot het begin van de middag nodig zouden hebben.

Boos scenario

Aangezien de voorspellingen van de NOS 'volgens bronnen' over onderdelen van het akkoord, voordat het bekend was, allemaal bleken te kloppen, zou het bovenstaande ook wel eens waar kunnen zijn. Verder was in het nieuws dat er één zinnetje in het akkoord stond over de pensioenen en dat daar drie uur over gepraat zou zijn. In het akkoord, zoals dat gepubliceerd werd, stond echter NIETS over de pensioenen. Hebben ze dat ene zinnetje maar weggelaten, omdat ze het niet eens konden worden?

Ik zie het volgende scenario al voor me. De FNV protesteert tegen de pensioenregelingen, met voorbijzien aan de repressie die er van de nieuwe extreem rechtse regering zeker gaat komen. De PVV schaart zich vervolgens bij het conflict in het extra parlementaire kabinet achter de FNV. Er komen een kabinetscrisis en nieuwe verkiezingen en de PVV gaat naar vijftig zetels met de stemmen van de gepensioneerden.

Spreek over extreem rechts

Dit gaat gebeuren, wanneer er geen brede protestcoalitie tegen de PVV-regering komt die alle repressieve aspecten van de nieuwe coalitie aan de orde stelt in hun onderlinge samenhang en niet noemt wat zij in werkelijkheid is.

Wat nu dreigt te gebeuren, is dat de specifieke belangengroepen allemaal in hun kritiek hun eigen thema's aan de orde stellen. De FNV bonden zetten zich schrap tegen de bezuinigingen en het gebrek aan maatregelen die nodig zijn om bestaanszekerheid te verbeteren. Maar zwijgen over de afbraak van de democratie en de te verwachten repressie door de komende regering.


(1) Algemene Bijstandsbond, 15 mei 2024