Regeerakkoord op hoofdlijnen

Over de kwestie Israël/Palestina

The Rights Forum (17 mei 2024)

Deze week presenteerden PVV, VVD, NSC en BBB hun hoofdlijnenakkoord voor een nieuw kabinet. Het akkoord is beknopt en telt slechts 26 pagina's. Binnen de sectie 'buitenlandse zaken' worden voor landen specifieke situaties niet of nauwelijks genoemd. Alleen over Oekraïne, Armenië, Israël, China en Rusland zijn er uitspraken.

Toch geeft het akkoord een eerste indruk van de positie van de toekomstige regering ten opzichte van de kwestie Israël/Palestina. Die leidt tot weinig verrassingen voor wie bekend is met de standpunten van de vier partijen. Zij scharen zich doorgaans stevig achter Israël en zijn belangen, terwijl er voor de rechten van Palestijnen weinig tot geen aandacht is.

Focus op Israël

In het akkoord staat dat Nederland het bestaansrecht en de veiligheid van de staat Israël [steunt]. Met inachtneming van de oplossingen voor het Israëlisch-Palestijnse conflict en de diplomatieke belangen, wordt onderzocht, wanneer verplaatsing van de ambassade naar Jeruzalem op een daartoe geschikt moment kan plaatsvinden. (1)

De vier partijen erkennen dus alleen het bestaansrecht en de veiligheid van de staat Israël. Niets over veiligheid voor Palestijnen. Niets over een Palestijnse staat. Niets over zelfbeschikkingsrecht voor Palestijnen.

Jeruzalem

De verplaatsing van de ambassade naar Jeruzalem is een langgekoesterde wens van de PVV en andere partijen in de Tweede Kamer die structureel als woordvoerders van Israëls extreemrechtse regering optreden.

Zij geven daarmee gehoor aan Israëls annexatiepolitiek en gaan in tegen het algemeen geaccepteerde uitgangspunt dat Israëli's en Palestijnen met goedkeuring van de VN overeenstemming over Jeruzalem moeten bereiken in het kader van een alomvattend vredesakkoord. Tot die tijd worden landen geacht geen stappen te ondernemen die dit proces op welke manier dan ook beïnvloeden.

Vrede, veiligheid en gelijkheid

Er kan alleen veiligheid zijn voor Israëli's, als er veiligheid is voor Palestijnen. Er kan alleen vrijheid en veiligheid zijn voor Palestijnen, als er veiligheid is voor Israël. Er kan alleen vrede en veiligheid zijn, als er gelijkheid is voor alle burgers. Zolang er illegale bezetting, onderdrukking en apartheid zijn, zal niemand in vrede en veiligheid kunnen leven.

Die boodschap zullen wij tijdens de komende kabinetsperiode blijven uitdragen, aan de regerende partijen, de nieuwe oppositie en de Nederlandse bevolking.


(1) In 2017 erkende toenmalig Amerikaans president Donald Trump Jeruzalem als hoofdstad van Israël, en verhuisde de Amerikaanse ambassade daarheen. Toen schreven wij een uitgebreid artikel over de betekenis en bijzondere status van Jeruzalem. Dat verhelderende stuk is hier te lezen.