welkom
boeken
inhoud
Laten we de vakbeweging uitdrijven?

COLOFON

Uitgever

Stichting Solidariteit
Amsterdam
redactie@solidariteit.nl

Redaktie

Hans Boot

Vorm

Ad van Helmond

Omslag

Ad van Helmond en Don Wijns (Frisse Wind)

Fotoos

Anne Vaillant en Chris Pennarts

Zetwerk

Solidariteit / Luna Negra bv Amsterdam

Drukwerk

Luna Negra bv Amsterdam

Uitgave

Eerste druk februari 1989,
webversie 2018, oorspronkelijke spelling met aanpassing typefouten.

CIP-GEGEVENS KONINKLIJKE BIBLIOTHEEK, DEN HAAG

Laten we de vakbeweging uitdrijven?: over union busting en andere managementsstrategieën / [eindred.: Hans Boot] - Amsterdam: Solidariteit.
ISBN 90-72854-01-2.
SISO 317.22.UDC 331.105.44(492) NUGI 661.
Trefwoord: vakbeweging; Nederland.